Wartość aktywów OFE wzrosła w maju o 7,8 proc. mdm do 176 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 cze 2021, 14:34

Wartość aktywów OFE wzrosła w maju o 7,8 proc. mdm do 176 mld zł

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec maja o 7,8 proc. mdm do 176,0 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 148 pb mdm i wyniosła 81,2 proc. i ponownie wszystkie OFE znalazły się powyżej progu 75 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem kwietnia o 8,4 proc. do 49,69 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 128 pb mdm i wyniosła 90,3 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 20 pb do 9,1 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 148 pb i na koniec maja stanowiły one 81,2 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec maja najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miały OFE PZU i UNIQA OFE (78 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE - 86 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec maja o 9,3 proc. mdm do 159 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 5,5 proc. mdm do 16,1 mld zł, a krajowych wzrosła o 9,8 proc. do 142,9 mld zł.

WIG zwyżkował w maju o 9,0 proc., a WIG20 zyskał 9,5 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 0,6 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,1 proc., a niemiecki DAX zyskał 1,9 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w maju o 7,6 proc. do 13,7 mld zł. Alokacja spadła o 129 pb do 7,8 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji nieco ponad 3,3 mld zł gotówki, o 8 proc. więcej niż na koniec kwietnia. Udział gotówki niemal się nie zmienił i wyniósł 1,9 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec maja i alokacja wg klas aktywów:

2021-05-31zmiana2021-05-311M zmiana3M zmiana
mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje158 966,319,3390,30128,10303,94
-polskie142 880,199,7881,16147,80276,02
-zagraniczne16 086,125,519,14-19,7027,92
Obligacje13 696,62-7,567,78-129,10-83,61
-samorządowe (PL)928,95-59,080,53-86,24-95,54
-listy zastawne (PL)2 643,680,021,50-11,66-54,59
-korporacyjne i inne (PL)9 659,861,875,49-31,8751,40
*zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka3 337,068,141,900,63-93,90
Aktywa pod zarządzaniem łącznie176 038,267,78100,000,000,00
-polskie159 914,448,0190,8419,3298,49
-zagraniczne16 123,825,569,16-19,32-98,49

(PAP Biznes)

kk/ asa/

Ostatnie wiadomości