GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 cze 2021, 18:18

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 25 czerwca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 25 czerwca 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLTLMDC00018";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TELEMEDPL" i oznaczeniem "TMP".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości