Cena maksymalna akcji Onde w IPO ustalona na 26 zł, oferta obejmie do 17,1 mln akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 08:32

Cena maksymalna akcji Onde w IPO ustalona na 26 zł, oferta obejmie do 17,1 mln akcji

Cena maksymalna akcji Onde, spółki z grupy kapitałowej Erbudu, została ustalona na 26 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Oferta publiczna obejmie nie więcej niż 17.096.700 akcji, w tym 8.250.000 akcji nowej emisji serii E oraz do 8.846.700 akcji serii A i B istniejących.

Przy przyjętej cenie maksymalnej wartość IPO Onde może sięgnąć 444,5 mln zł.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzony w okresie od 24 czerwca do 1 lipca. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane od 2 do 7 lipca, a inwestorzy indywidualni od 24 czerwca do 1 lipca.

Intecją spółki jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15 proc. akcji.

Akcje sprzedawane są przez Erbud i Jacka Leczkowskiego.

Oferującym akcje Onde jest Trigon DM.

Zarząd Onde zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 170–220 mln zł. Środki chce przeznaczyć na zrefinansowanie zakupów w segmencie realizacji projektów OZE w modelu develop, build and sell, dewelopment projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie, zakupy spółek celowych, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych, zapewnienie odpowiedniego poziom kapitału własnego spółek celowych, oraz finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy spółki w związku z budową projektów PV.

Spółka zakładała, że tegoroczne nakłady inwestycyjne znacząco poziom ubiegłoroczny i będą mieściły się w przedziale 80-450 mln zł, co wynika głównie z rozwoju działalności w segmencie realizacji projektów w modelu develop, build and sell.

Zgodnie z polityką dywidendową intencją zarządu Onde będzie rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend w wysokości 40-70 proc. zysku netto.

Strategia grupy Onde jest oparta na dalszym rozwoju rynku budownictwa dla OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych na lądzie, co pozwoli wykorzystać pozycję spółki na rynku w Polsce w zakresie realizacji projektów budowy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

Ponadto strategia przewiduje selektywny udział spółki w realizacji projektów w sektorze infrastruktury drogowej w Polsce jako generalny wykonawca w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych oraz projektów drogowych finansowanych z środków samorządowych.

Gównym akcjonariuszem Onde jest Erbud, który ma 87,87 proc. akcji, a Jacek Leczkowski ma 10,06 proc. spółki. Jak podała wcześniej spółka, przy założeniu uplasowania całej oferty, akcje oferowane stanowić będą 31,1 proc. kapitału zakładowego, a udział Erbudu w podwyższonym kapitale Onde zmniejszy się z ok. 87,9 proc. do ok. 60,7 proc.

Onde (wcześniej PBDI) prowadzi działalność w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka zrealizowała lub jest w trakcie realizacji blisko 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy ok. 2800 MW.

W 2020 roku ONDE miało 586,3 mln zł przychodów (+54 proc. rdr), 46,2 mln zł EBITDA (+116 proc. rdr) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140 proc. rdr). W pierwszym kwartale 2021 r. Onde wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246 proc. rdr) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł rdr).

Poniżej planowany harmonogram oferty publicznej spółki Onde, spółki zależnej Erbudu, przedstawiony w opublikowanym prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna do 17,1 mln oferowanych akcji wynosi 26 zł.

24 czerwca - 1 lipca - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

24 czerwca - rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

1 lipca - zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

1 lipca po godz. 17.00 - publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

2 - 7 lipca - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

do 7 lipca - ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie koordynatora

do 8 lipca - przydział akcji oferowanych

około 2 tygodnie od dnia przydziału - zakładany pierwszy dzień notowania akcji istniejących i praqw do akcji na GPW

około 6 tygodni od dnia przydziału - zakładany pierwszy dzień notowania akcji nowej esmiji na GPW.

(PAP Biznes), #ERB

pr/

Zobacz także: Erbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości