Columbus Energy ma umowę opcji zakupu projektów farm FV o potencjalnej mocy do 109,265 MW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 23:10

Columbus Energy ma umowę opcji zakupu projektów farm FV o potencjalnej mocy do 109,265 MW

Columbus Energy zawarł umowy opcji zakupu projektów farm fotowoltaicznych o potencjalnej mocy do 109,265 MW (w tym umowa dotycząca projektów o łącznej mocy ok. 34,265 MW oraz umowa dotycząca projektu o mocy do 75 MW) - poinformowała spółka w komunikacie.

Na podstawie zawartych umów kontrahent będący drugą stroną umów zobowiązuje się na zasadach odpowiedzialności gwarancyjnej, że na każde żądanie Columbus Energy, nie później niż do 31 stycznia 2022 r., podmiot, któremu przysługują prawa do danego projektu zawrze z Columbus Energy umowę sprzedaży danego projektu lub większej liczby projektów.

Ponadto, do 31 stycznia 2023 r. Columbus Energy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia praw do danego projektu, jeżeli sprzedający będzie zamierzał zbyć prawa do danego projektu na rzecz osoby trzeciej.

(PAP Biznes), #CLC

pr/

Ostatnie wiadomości