Genomtec: Jarosław Oleszczuk przechodzi z Zarządu do Rady Nadzorczej Spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 09:00

Genomtec: Jarosław Oleszczuk przechodzi z Zarządu do Rady Nadzorczej Spółki

Genomtec SA, notowana na rynku NewConnect spółka zajmująca się rozwojem innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem – POCT, ogłosiła w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwołanego na dzień 20 lipca br.) chęć powołania dr Jarosława Oleszczuka do Rady Nadzorczej Genomtec - dotychczasowego członka zarządu Spółki i Chief Business Officer (CBO), który dzisiaj złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Od 1 sierpnia br. funkcję CBO obejmie Charudutt Shah - nowo powołany członek zarządu Genomtec.

Jeśli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Genomtec powoła dr Jarosława Oleszczuka w skład Rady Nadzorczej, w nowej roli będzie odpowiedzialny między innymi za stworzenie i zarządzanie Radą Doradczą, wsparcie w zakresie sformułowania strategii komercyjnej dla Genomtec ID oraz wspieranie Zarządu w pozyskiwaniu partnerów strategicznych.

- Jarek Oleszczuk wniósł duży wkład w rozwój naszej organizacji. Jego doświadczenie w globalnych koncernach pomogło Spółce wejść na wyższy poziom. Dzisiaj nasza współpraca się nie kończy. Będziemy ją kontynuować. Obszar jakim zajmie się w Radzie Nadzorczej w pewnym sensie będzie podobny do dotychczasowego zakresu obowiązków w Zarządzie. Oznacza to, że Jarek Oleszczuk nadal będzie uczestniczył w strategicznych projektach Spółki - powiedział Miron Tokarski, współzałożyciel, prezes i znaczący akcjonariusz Genomtec.

Po opublikowaniu przez Genomtec ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał, dr Jarosław Oleszczuk złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu ze skutkiem na dzień 23 czerwca bieżącego roku. Oleszczuk uzasadnił swoją decyzję powodami osobistymi, które nie pozwalają na kontynuowanie współpracy w dotychczasowym zakresie zaangażowania.

- Bardzo dziękuję Spółce oraz Zarządowi za wspólną dotychczasową pracę. Przez ten okres udało nam się osiągnąć wiele ważnych kroków w rozwoju organizacji i jej projektów. Z uwagi na zaistniałe inne zobowiązania zawodowe i osobiste, moja rola w Genomtec nieco zmienia swój charakter. Natomiast jako przyszły członek Rady Nadzorczej nadal z całą mocą będę wspierał Spółkę. Chciałbym podziękować głównym akcjonariuszom za zrozumienie i propozycję dalszej kontynuacji mojej pracy dla Genomtec już w funkcji członka Rady Nadzorczej - powiedział dr Jarosław Oleszczuk, dotychczasowy członek zarządu i CBO Genomtec.

Funkcję Chief Business Officer obejmie Charudutt Shah, który od 1 sierpnia br. wejdzie w skład zarządu Genomtec. Charudutt Shah jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w obszarze komercjalizacji produktów, rozwoju marek i  partnerstwa z międzynarodowymi podmiotami w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Obecnie Charudutt Shah zajmuje stanowisko Dyrektora Marketingu w firmie BioMérieux SA z siedzibą w Lyonie we Francji - światowego lidera w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i badań nad  chorobami zakaźnymi, gdzie jest odpowiedzialny za marketing komercyjny w Europie, na  Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Wcześniej wiązany był z firmą Spartan Bioscience z siedzibą w Ottawie, Ontario. Natomiast w latach 2010 -2014 pełnił funkcję Global Marketing Manager w Luminex Corporation z siedzibą w Toronto, Ontario.

Flagowym rozwiązaniem Genomtec jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT®. Innowacyjny system diagnostyczny pozwala na przeprowadzenie jednocześnie kilku testów z jednej próbki, między innymi w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych czy chorób przenoszonych drogą płciową, i to nawet w 15 minut. Genomtec ID będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem, np. gabinecie lekarskim, oddziale ratunkowym, a nawet aptece.

O spółce Genomtec:

Genomtec to innowacyjna firma z branży technologii medycznej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej m.in. szeregu chorób zakaźnych, w tym szybkich testów diagnostycznych mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyki genetycznej Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR.

Proces rozwoju oraz produkcji przebiega w ścisłej współpracy z międzynarodowymi firmami typu CMO (ang. Contract Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

Produkcja testów laboratoryjnych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® w technologii RT-LAMP odbywa się w Polsce. Testy są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej (CE-IVD). Genomtec rozpoczął również rejestrację produktów w innych jurysdykcjach regulacyjnych poza Europą.

Genomtec została założona w 2016 r. Siedziba Spółki Genomtec SA znajduje się we Wrocławiu.

Źródło: Spółka, #GMT

Ostatnie wiadomości