GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii DVL0524OZ5 spółki DEVELIA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 07:58

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii DVL0524OZ5 spółki DEVELIA S.A.

Uchwała Nr 657/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0524OZ5 spółki DEVELIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0524OZ5 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości