GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii PD spółki ROBYG S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 08:00

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii serii PD spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 656/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PD spółki ROBYG S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 25 czerwca 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PD spółki ROBYG S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLROBYG00271”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ROB0626”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości