Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-06-24 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2021, 07:00

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-06-24

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-06-24 - 2021-06-30

CZWARTEK, 24 CZERWCA

09:30 - Niemcy - Wskaźnik Ifo (6/2021)

09:30 - LPP - Konferencja wynikowa Spółki

Przedstawienie wyników LPP za 1Q21/22 rok.

10:00 - GUS - Polska - Liczba bezrobotnych (5/2021)

10:00 - GUS - Polska - stopa bezrobocia (5/2021)

13:00 - BoE - Wielka Brytania - Stopy procentowe BoE (6/2021)

14:00 - OZE Biomar S.A. - Konferencja prasowa

Spółka OZE Biomar S.A. przedstawi szczegóły swoich planów giełdowych.

14:00 - NBP - Polska - Dane o podaży pieniądza M3 r/r (5/2021)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku (5/2021)

- SEG - Cykl webinariów e-KRI: Praktyczne aspekty raportowania ESG

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda papiery OK0423 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432. Obligacje odkupowane PS0721/ DS1021/ PS0422.

- GPW - VII edycja konferencji online #GPWInnovationDay - dzień 3/3

PIĄTEK, 25 CZERWCA

08:00 - Niemcy - Indeks zaufania Gfk (7/2021)

10:00 - UE - Podaż pieniądza M3 (5/2021)

10:00 - PEKAO - Konferencja prasowa spółki

Prezentacja Strategii ESG Banku Pekao S.A.

14:30 - USA - Wydatki Amerykanów (5/2021)

PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA

10:00 - ORANGEPL - Konferencja prasowa spółki

Prezentacja strategii Orange Polska.

11:00 - DEKPOL - Konferencja prasowa spółki

Uroczyste zakończenie I etapu Sol Marina - konferencja online.

WTOREK, 29 CZERWCA

11:00 - DG ECFIN - UE - BCI - Wskaźnik nastrojów Biznesowych w strefie euro (6/2021)

11:00 - DG ECFIN - UE - ESI - Wskaźnik klimatu ekonomicznego (strefa EURO) (6/2021)

15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS r/r (4/2021)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board (6/2021)

ŚRODA, 30 CZERWCA

01:50 - Japonia - Produkcja przemysłowa (szacunek) (5/2021)

01:50 - Japonia - Sprzedaż detaliczna (5/2021)

03:00 - Chiny - PMI w przemyśle (6/2021)

03:00 - Chiny - PMI w usługach (6/2021)

08:00 - Wielka Brytania - PKB (I/2021)

09:55 - Niemcy - Stopa bezrobocia (6/2021)

10:00 - GUS - Polska - Szybki szacunek Inflacji CPI (6/2021)

11:00 - UE - Szacunek inflacji r/r (6/2021)

14:00 - NBP - Dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski (I/2021)

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy kwartalny (I/2021)

14:00 - NBP - Polska - Zadłużenie zagraniczne (I/2021)

14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy (6/2021)

15:00 - MF - Ministerstwo Finansów ogłosi podaż długu na Lipiec i II kwartał 2021 r.

15:45 - USA - PMI Chicago (6/2021)

16:00 - USA - Nieruchomości w trakcie sprzedaży (5/2021)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Ostatnie wiadomości