Grupa Zielone Finanse na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 lip 2021, 08:39

Grupa Zielone Finanse na GPW

Tegoroczną edycję spotkań w ramach Grupy Zielone Finanse UN Global Compact Network Poland rozpoczęło debatą z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem 24 marca 2021 r. W dniu 30 czerwca 2021 r. w Sali Notowań GPW odbyliśmy kolejne spotkanie, koncentrując się na działaniach podejmowanych w Polsce i przedstawieniu perspektywy Ministerstwa Finansów, które było reprezentowane przez Panią Katarzynę Szwarc, Pełnomocniczkę Ministra Finansów ds. SRRK. Spotkanie dedykowane było roli i znaczeniu ESG oraz Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce. 

UN Global Compact Network Poland i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisały w grudniu 2020 r. porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) w zakresie wsparcia narzędzi do finansowania zrównoważonego rozwoju w obecności Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Jarosława Gowina. Grupa Zielone Finanse jest także wspierana w ramach zawartych porozumień ramowych pomiędzy UN GCNP a Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Cel Grupy to możliwe pełne powiązanie sektora finansowego z politykami i działaniami ONZ w obszarze zrównoważonych finansów, w szczególności polityk klimatycznych ONZ.

Zaprezentowana na spotkaniu mapa drogowa i inicjatywy nowej Pełnomocniczki Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego pozwalają mieć nadzieję, że „Zielona rewolucja” obejmie również w dużej mierze rynek kapitałowy, a tym samym polskie firmy i inwestorów, którzy powinni być na nią przygotowani.

– Zrównoważone finansowanie to trend, od którego nie ma już odwrotu. Na rynku finansowym mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową. Badania wskazują, że nowe pokolenia inwestorów coraz częściej kierują się czynnikami klimatycznymi czy społecznymi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni coraz częściej wymagają od swoich spółek portfelowych jasnych strategii dekarbonizacji oraz raportowania danych ESG. To nie jest zatem tylko kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, ale warunek utrzymania konkurencyjności naszego rynku kapitałowego. Opracowana w Ministerstwie Finansów Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego zawiera kilka działań związanych ze zrównoważonym finansowaniem, w tym kwestię rozwoju rynku zielonych obligacji czy uruchomienia wskaźnika niskoemisyjności. Polska była pierwszym krajem, który wyemitował zielone obligacje skarbowe (green bonds) i ten sukces chcielibyśmy powtórzyć w innych segmentach rynku, tj. korporacyjnym i komunalnym. Mamy nadzieję, że to w Polsce powstanie regionalne centrum zielonego finansowania dla naszej części Europy – zaznacza Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Grupa Zielone Finanse

Kolejnym krokiem w ramach współpracy UN GCNP i GPW jest poszerzenie działalności Grupy Zielone Finanse o spotkania sektora bankowego, funduszy inwestycyjnych oraz sektora ubezpieczeniowego z przedstawicielami m.in. Ministerstwa Finansów oraz banków rozwoju reprezentowanych przez Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przy aktywnym włączeniu Polskiego Funduszu Rozwoju i działającego w jego ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Spotkania Grupy Zielone Finanse koncentrują się na alokacjach kapitału wynikających z European Grean Deal, pakietach inwestycyjnych i długofalowych strategiach wdrożeniowych, niezbędnych dla realizacji konkretnych „zielonych” inicjatyw, takich jak rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i uzyskanie do 2030 roku dodatkowych 12,5 GW zielonej energii z wiatru, przestawienie do 2027 roku polskich kolei na energię ze słońca i wiatru czy wdrożenie polskiej strategii wodorowej.

- W ramach podpisanego w ubiegłym roku Memorandum of Understanding spotkaliśmy się pod egidą Grupy Zielone Finanse, żeby porozmawiać o tym, jak efektywniej wdrażać cele zrównoważonego rozwoju w biznesie, a w szczególności polityki klimatyczne ONZ. Zrównoważone finansowanie i ESG stały się jednym z najważniejszych trendów na globalnych rynkach kapitałowych, dlatego jako giełda prowadzimy szereg działań edukacyjnych oraz biznesowych w tym obszarze, żeby lepiej przygotować się do nadchodzących zmian – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Celem prac grupy Zielone Finanse jest prowadzenie aktywnego dialogu pomiędzy przedstawicielami sektora finansowego a administracją na poziomie europejskim, krajowym i samorządowym wobec wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym, procesami transformacji energetycznej i dekarbonizacji w Polsce oraz działaniami wynikającymi z porozumień paryskich czy regulacjami Europejskiego Zielonego Ładu.

– Dlatego właśnie we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych jako pierwszy temat nowego cyklu spotkań wybraliśmy ESG oraz Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Oba tematy, wzajemnie się przenikające, będą stanowiły niejako podstawę zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w naszym kraju. Współpraca w tym zakresie jest niezbędna, aby uporządkować procesy związane z wdrożeniem polityk klimatycznych ONZ czy założeń Europejskiego Zielonego Ładu – podkreśla Kamil Wyszkowski.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele EBOR, EBI, GPW, BOŚ Bank, IFC, ING Bank Śląski, PKO BP, BNP Paribas, BGK, Pekao SA, HSBC, EI oraz PSIK. Kolejne spotkania grupy Zielone Finanse również odbywać się będą w ramach współpracy z GPW.

Grupa Zielone Finanse działająca przy UN GCNP powstała w 2018 r. w ramach porozumienia z Ministrem Finansów oraz Ministrem Inwestycji i Rozwoju podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Od tego momentu aktywnie działa na rzecz wypracowywania ambitnych mechanizmów i celów z zakresu Sustainable Finance. Realizacja tych celów nie będzie możliwa bez fundamentalnej zmiany myślenia o pozyskiwaniu finansowania, alokacji kapitału, jak również i kierunku rozwoju rynków kapitałowych. Zagadnieniom tym poświęcony jest m.in. wydawany corocznie we współpracy z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów raport „Zielone finanse w Polsce”, mający swoją premierę podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

UN Global Compact Network Poland:

UN Global Compact Network Poland – United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. UNGC Network Poland jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków i sygnatariuszy UN Global Compact oraz realizuje programy w ramach partnerstw krajowych i międzynarodowych. | www.ungc.org.pl

O GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości