Skrót wiadomości - piątek, 2 lipca, 18.03 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 lip 2021, 18:08

Skrót wiadomości - piątek, 2 lipca, 18.03

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Inflacja jest podwyższona przez czynniki zewnętrzne i w dużej mierze przejściowe, więc nie ma przesłanek do zmiany stóp procentowych - powiedział portalowi Salon24 prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że jeśli tylko pojawią się przesłanki za podwyżkami stóp, np. popytowa inflacja, silny wzrost gospodarczy, to RPP podejmie takie działania.

Napływ kapitału netto na rynki wschodzące w czerwcu wyniósł 28,1 mld USD wobec 13,1 mld USD w maju - podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w V, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 9,6 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 850 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 700 tys. i wobec wzrostu o 583 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +559 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,9 proc., oczekiwano 5,7 proc. wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w maju wzrósł do 71,2 mld USD z 69,1 mld USD miesiąc wcześniej, po korekcie z 68,9 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w maju wzrosły o 1,7 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1,6 proc. mdm.

BUDŻET, DŁUG

Jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku planują deficyt w wysokości 19,99 mld zł wobec nadwyżki 5,6 mld zł w 2020 roku - podała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił w piątek 2 lipca nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego wartość w pilotażowej transzy wyniesie do 20 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego podwyższył kwotę maksymalnej emisji na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r. do 39,7 mld zł z 33,2 mld zł - wynika z aneksów do listów emisyjnych obligacji BGK.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za rekordowe 216.695,70 mln zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. To trzecia w historii aukcja bonów NBP za ponad 200 mld zł.

GIEŁDA

Na koniec piątkowych notowań WIG20 oddał większość wzrostów z pierwszej części dnia i wrócił w okolice poziomu odniesienia. Choć w mniejszym stopniu niż dzień wcześniej, zwyżkowały wszystkie główne indeksy na GPW, jednak tym razem najmocniejsze były średnie spółki. W WIG20 dwuprocentowe wzrosty Dino i Asseco wyniosły kursy na odpowiednio półroczne i wieloletnie maksima.

"Mało interesująca sesja na koniec tygodnia. Po dwóch dniach spadków i wyraźnym czwartkowym odbiciu WIG20 zatrzymał się dziś w miejscu i ostatecznie na koniec tygodnia pozostał w trendzie bocznym, który trwa od połowy czerwca. Dzieje się to w oderwaniu od rynków bazowych, gdzie po umiarkowanie dobrych danych z rynku pracy indeksy w USA wyznaczyły nowe historyczne szczyty. W Europie sentyment był mieszany, widać konsolidację, która i nam się udziela" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 11,2 pkt. proc. do 44,3 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł z kolei o 6 pkt. proc. do 32,8 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w czerwcu o 4,4 proc. rdr do 25,5 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się w tym czasie o 6,5 proc. do 24,6 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

SPÓŁKI

Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Wpływ rezerw na ryzyko prawne Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem drugiego kwartału 2021 r. wynosi 518,4 mln zł - poinformował Santander BP w komunikacie.

Santander Bank Polska po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ocenia, że maksymalna stopa dywidendy może wynieść do 30 proc. zysku z roku 2020 - poinformował bank w komunikacie.

Dadelo przewiduje kilkudziesięcioprocentowy wzrost rdr przychodów, EBITDA i zysku netto w 2021 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Ryszard Zawieruszyński. Dodał, że w samym drugim kwartale sprzedaż Dadelo będzie większa niż przed rokiem, gdy wyniosła 24 mln zł.

Dadelo prowadzi rozmowy na temat akwizycji w Czechach i na Słowacji. Spółka wytypowała 10 potencjalnych celów do przejęcia - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Ryszard Zawieruszyński.

Cena emisyjna akcji Onde została ustalona na 26 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej - poinformowała należąca do grupy Erbud spółka, generalny wykonawca farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Wartość całej oferty wyniesie więc 444,5 mln zł.

Celon Pharma rozpoczął ofertę publiczną akcji serii D. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 45 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Celon docelowo zamierza wyemitować do 6 mln akcji i pozyskać do 60 mln euro.

InPost w porozumieniu z Otto Group pomyślnie sfinalizował przejęcie francuskiej firmy Mondial Relay. Wartość transakcji wyniosła 513 mln euro - podał InPost w komunikacie.

Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 2021 roku 240 lokali wobec 41 lokali przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Grupa rozpoznała w tym czasie w wyniku 285 lokali wobec 14 lokali rok wcześniej.

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2021 roku 150 nowych sklepów wobec 84 rok wcześniej - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

AKO Capital zmniejszył krótką pozycję netto na akcjach LPP do poniżej 0,5 proc. - wynika z rejestru krótkiej sprzedaży KNF.

Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w czerwcu do 8,7 USD na baryłce z 10,2 USD w maju - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w czerwcu 2021 roku spadła do 2,47 USD na baryłce z 3,5 USD/bbl w maju - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Orange Polska przekazał do spółki Światłowód Inwestycje (ŚI) łącza światłowodowe obejmujące swoim zasięgiem ok. 672 tysiące gospodarstw domowych - poinformował Orange w komunikacie prasowym.

Grupa Dom Development sprzedała w pierwszym półroczu 2021 roku 2.116 lokali netto, co oznacza wzrost rdr o 30 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. W samym drugim kwartale grupa sprzedała 1.032 lokale i przekazała klientom 556 lokali.

Marvipol Development sprzedał w drugim kwartale 2021 roku 73 mieszkania i lokale usługowe o łącznej wartości 81,9 mln zł - poinformował deweloper w komunikacie. Narastająco od początku roku spółka sprzedała 156 mieszkań o łącznej wartości 147,5 mln zł.

Ten Square Games zadeklarowało do 3 mln USD inwestycji w Sisu Game Ventures, fundusz venture capital z sektora gier wideo - podała giełdowa spółka.

Ten Square Games ma duże oczekiwania wobec "Fishing Clash" w Chinach, ze względu na wielkość tego rynku oraz lokalne upodobanie od gier sportowych. Rozwój gry w Chinach ma być jednak stopniowy - poinformowali przedstawiciele spółki.

Ten Square Games planuje integrację z przejmowaną włoską firmą Rortos w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, następnie chce pracować nad synergiami - podali przedstawiciele Ten Square Games.

Grupa Inpro sprzedała w II kwartale 191 lokali wobec 91 lokali przed rokiem - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa przekazała w tym czasie klientom 121 lokali w porównaniu do 106 sztuk rok wcześniej.

Talex podpisał trzyletnią umowę z PKO BP na świadczenie usług techniczno-serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w banku, agencjach banku oraz wybranych jednostkach grupy kapitałowej PKO BP na terenie Polski - poinformował Talex w komunikacie.

Orlen Południe i PGNiG złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Spółka zależna Wirtualnej Polski kupiła farmę fotowoltaiczną o mocy 3 MW położoną na Dolnym Śląsku. Wartość transakcji to 12,4 mln zł - podała spółka.

Nationale-Nederlanden OFE zszedł poniżej progu 5 proc. głosów na WZ Mabionu i ma obecnie 4,94 proc. głosów oraz 5,42 proc. akcji tej spółki - poinformował Mabion w komunikacie.

BoomBit wstępnie szacuje, że jego skonsolidowane przychody w czerwcu 2021 roku wyniosły 21,41 mln zł, koszt prowizji platform sięgnął 1,59 mln zł, a koszt User Acquisition (pozyskania nowych graczy) wyniósł 11,88 mln zł - poinformowała notowana na giełdzie spółka gamingowa w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Ekopol Górnośląski Holding zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 311,7 tys. zł, co daje 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może stabilizować się na poziomie 4,52, a rentowności krajowych SPW powinny zwyżkować - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy analityk rynków finansowych Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5257 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1823 USD i 131,74 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku trzyma poziom 75 USD za baryłkę, po wzroście w czwartek o 2,4 proc. W ramach OPEC+ trwa wewnętrzna walka, co opóźniło długo wyczekiwaną na rynkach decyzję w sprawie podniesienia poziomu produkcji ropy - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje w reakcji na spadek popytu w Chinach i rosnące ryzyko inflacyjne związane z globalnymi perspektywami stymulowania gospodarczego. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej wobec 9.322,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

W przyszłym tygodniu należy oczekiwać podwyżek średnich cen wszystkich paliw - wskazali analitycy e-petrol.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W przypadku walutowych kredytów mieszkaniowych, dla których stwierdzono abuzywność klauzul przeliczeniowych, proporcjonalne byłoby zastąpienie kursu z umowy innym kursem wynikającym z prawa lub zwyczajów - napisano stanowisku Prezesa NBP dla Sądu Najwyższego ws. walutowych kredytów mieszkaniowych.

Od stycznia stawki robocizny kosztorysowej wzrosły o 1,9 proc. dla robót budowlanych i sanitarnych - podano w raporcie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dla GDDKiA.

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która ma rozszerzyć obecnie funkcjonujący model prosumencki. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Z powodu zakłóceń w dostawach komponentów do produkcji samochodów, w tyskiej fabryce koncernu Stellantis rozpoczęła się przerwa produkcyjna. Jeżeli w najbliższych tygodniach sytuacji nie wróci do normy, zakład może wznowić pracę dopiero w sierpniu, po planowej przerwie wakacyjnej.

Do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego na lata 2021–2023 dołączone zostały kolejne cztery spółki: Agora, Ambra, Mostostal Zabrze i Korporacja KGL, dla których raporty sporządzać będzie Millennium DM. Łącznie program obejmie 65 spółek z Głównego Rynku i NewConnect - podała GPW. (PAP Biznes).

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 96 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 21 osób, wykonano 285.518 szczepień - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.880.107 zakażeń, 75.065 zgonów i 29.544.033 szczepienia.

500 tys. osób w grupie wiekowej 12-17 lat zaszczepiło się przeciw COVID-19, przy liczebności grupy 2 mln osób - przekazał w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wyraził nadzieję, że zostanie zaszczepiona połowa tej grupy.

W Polsce obecnie potwierdzono 106 przypadków mutacji Delta oraz 12 przypadków mutacji Delta Plus - poinformował w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że zgodnie z najnowszymi badaniami obecne szczepionki działają skutecznie na te warianty.

Klub PiS zgłosił kandydaturę prawnika, prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Wiącek przekonał nas swoją postawą, zachował się z klasą po przegranym głosowaniu i powołaniu poprzednio senator Lidii Staroń na RPO - uzasadniał w piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Prezydium Klubu Parlamentarnego Lewicy podjęło decyzję o poparciu prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformował w piątek szef klubu Krzysztof Gawkowski.

Kolegium klubu KO rekomendowało kandydaturę prof. Marcina Wiącka na RPO - poinformował na Twitterze szef klubu KO Cezary Tomczyk. Robert Kropiwnicki mówił dziennikarzom, że cieszą się, iż posłowie PiS dojrzeli do poparcia tej kandydatury.

Polska 2050 oczywiście zagłosuje za powołaniem prof. Marcina Wiącka na RPO. Był on już naszym kandydatem, wspieraliśmy go - powiedział PAP lider ugrupowania Szymon Hołownia. Ocenił, że zgłoszenie kandydatury prof. Wiącka przez PiS oznacza, że partia rządząca potrzebuje spokoju.

Jest bardzo prawdopodobne, że premier Mateusz Morawiecki zostanie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w piątek pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury, lider pomorskiego PiS Marcin Horała.

31 proc. wyborców PiS uważa, że wicepremier Jarosław Kaczyński powinien odejść z rządu, aby zająć się sprawami partii; przeciwnego zdania jest 46 proc. elektoratu PiS - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Sejm rozważa skrócenie wystąpień w debatach dla kół z pięciu do trzech minut - taka propozycja padła na Prezydium Sejmu i Konwencie Seniorów. Konfederacja i Polska 2050 w rozmowie z PAP oceniają to negatywnie i zwracają uwagę, że nie wszystkie z pięciu kół biorą czynny udział w dyskusjach.

Rząd to jest grupa skrajnych homofobów albo bezwzględnych cyników - mówił w piątek w Poznaniu lider Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka. Zaapelował do szefa KPRM Michała Dworczyka, by ten określił, czy opublikowane ostatnio maile z okresu kampanii prezydenckiej są autentyczne. W czasie konferencji prasowej, nawiązując do planowanego na sobotę Marszu Równości w Poznaniu Szłapka ocenił, że polskie społeczeństwo jest "generalnie otwarte i tolerancyjne".

Dzisiaj przywódcy wielu partii w Europie, w tym PiS, Bracia Włosi, włoska Liga, we Francji Zjednoczenie Narodowe, na Węgrzech Fidesz podpisują wspólną deklarację; nie chcemy rewolucji, które przyniosą radykalne ograniczenie wolności - mówił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nie doszło do porozumienia podczas czwartkowego, wielogodzinnego spotkania Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem. Rozmowy w tym gronie mają być kontynuowane w piątek - informuje Wirtualna Polska.

Do Polski 2050 dołączył m.in. dotychczasowy poseł KO Michał Gramatyka - poinformował w piątek lider formacji Szymon Hołownia. Poseł Gramatyka uzasadniając swą decyzję stwierdził, że wierzy w nową, lepszą politykę i że przekonuje go myślenie w kategoriach pokolenia, a nie jednej kadencji.

Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby formułować tego typu kuriozalne wnioski - powiedział członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz, pytany o to, czy jako prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim planuje podać się do dymisji w związku z wtorkowym orzeczeniem ETPC. Chodzi o orzeczenie, zgodnie z którym w sprawie dwojga sędziów Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka traktujący o prawie do rzetelnego procesu sądowego.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła w piątek immunitet sędziowski prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefowi Iwulskiemu i wyraziła zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Decyzja jest nieprawomocna. Uchylenia immunitetu Iwulskiemu domagała się prokuratura IPN. Śledczy chcą postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Na całym świecie w tropikach górskie lodowce tracą masę, zanikając w szybkim tempie – informują naukowcy na łamach pisma „Global and Planetary Change”. W jednym przypadku ubytek masy lodu wynosi aż 93 proc. w porównaniu ze stanem sprzed kilku dekad. Naukowcy przypominają, że górskie lodowce są źródłem wody dla lokalnych społeczności.

W piątek w południe, w odpowiedzi na inaugurację obrad Konferencji na temat Przyszłości Europy w Strasburgu, w kilkunastu stolicach europejskich przywódcy partii centroprawicowych wygłosili oświadczenie, w którym podkreślają, że Unia Europejska wymaga głębokich reform, bo dziś zamiast ochrony Europy i jej dziedzictwa, sama staje się źródłem problemów i niepokoju – poinformowała w komunikacie grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w PE.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek krajowy plan odbudowy Litwy po kryzysie wywołanym przez pandemię Covid-19. To krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 2,2 mld euro dotacji w ramach Funduszu Odbudowy.

We Francji najwyższy Urząd ds. Zdrowia (HAS) opowiedział się w czwartek za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi dla personelu medycznego. HAS nie wykluczył również obowiązkowych szczepień całej populacji.

We Woszech zaledwie dziewięć przypadków zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - do tak rekordowo niskiego poziomu spadła ta liczba w kraju; dane z tygodniowego monitoringu przedstawił w piątek włoski Instytut Służby Zdrowia.

Na norweskim archipelagu Svalbard i w arktycznej części Rosji za 50 lat może już nie być niedźwiedzi polarnych i pozostaną one tylko na północy Kanady i Grenlandii - ocenia szef grupy specjalistów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), badających niedźwiedzie polarne, Dag Vongraven.

Podróżni korzystający z lotniska Gardermoen w Oslo muszą liczyć się z długim czasem oczekiwania - poinformował zarządca lotniska firma Avinor. Według mediów kontrola zaświadczeń covidowych zajmuje nawet do sześciu godzin.

W Rosji czwarty dzień pod rząd dobowy przyrost zgonów na Covid-19 jest najwyższy od początku pandemii; jak podał w piątek sztab rządowy, w ciągu minionych 24 godzin zmarło 679 osób. Dzień wcześniej sztab informował o 672 przypadkach śmiertelnych.

Władze Rosji nie chcą wprowadzać w kraju lockdownu i nie omawiają obecnie takiej możliwości mimo wzrostu zachorowań na Covid-19 - powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaapelował o jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko tej chorobie.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że nakazał całkowite zamknięcie granicy z Ukrainą, ponieważ z jej terytorium przemycana jest broń. Powiedział również, że na Białorusi istnieją „uśpione komórki terrorystyczne”, w co miały być zaangażowane Niemcy, Ukraina, USA, Polska i Litwa.

Władze medyczne w Korei Płd. zgłosiły w piątek najwięcej infekcji koronawirusem od prawie pół roku. W kraju szerzy się wariant Delta. Premier Kim Bu Kium ostrzegł, że odpowiedź na pandemię znalazła się w „punkcie krytycznego kryzysu”, a prasa pisze o zagrożeniu czwartą falą.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 w Indiach przekroczyła 400 tysięcy - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Setki martwych zwierząt morskich zostały wyrzucone na brzeg w Sri Lance kilka tygodni po zapaleniu się i zatonięciu u wybrzeży Kolombo statku towarowego X-Press Pearl, który przewoził niebezpieczne chemikalia - podaje w piątek portal BBC News.

(PAP Biznes)

asa/ ana/ mfm/

Ostatnie wiadomości