Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje Cavatina Holding | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lip 2021, 08:35

Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje Cavatina Holding

W czwartek, 8 lipca zakończyła się budowa księgi popytu na akcje Cavatina Holding. Cena emisyjna akcji została ustalona na 25 zł, inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, a wartość całej Oferty wyniesie 187,5 mln zł.

- Sprzedaż wszystkich oferowanych akcji jest dla nas wielkim osiągnięciem, otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające, a obawy o rozwój pandemii miały wpływ na percepcję inwestorów - mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.

Spółka, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustaliła ostateczną liczbę emitowanych akcji na 7 500 000 sztuk, a cenę emisyjną na 25 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafi około 88 proc. oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Wartość free-float po transakcji wyniesie 30,12% w podwyższonym kapitale.

Środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki - Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około tygodnia później.

O Grupie Cavatina Holding

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.

Grupa zakończyła budowę dwunastu nieruchomości biurowych, z czego pięć budynków zostało sprzedanych podmiotom zewnętrznym w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. W następnych latach Grupa, mająca w swoich strukturach m. in. własną pracownię projektową oraz generalnego wykonawcę, a także cały szereg innych kluczowych kompetencji zgrupowanych in-house, planuje realizację i zakończenie kolejnych projektów.

Kluczowym celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie do końca 2025 r. 1 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA) portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych zabezpieczonych (tj. z gruntem zakupionym lub zabezpieczonym, poprzez zawarcie umowy przedwstępnej zakupu, oraz z rozpoczętym procesem projektowania).

Cavatina Holding stworzyła unikatowy model biznesowy, który opiera się na konsekwentnym budowaniu rozległych kompetencji wewnątrz Grupy. Cavatina Holding samodzielnie zarządza wszystkimi kluczowymi elementami procesu inwestycyjnego. Od momentu analizy i zakupu gruntów, przez projektowanie, generalne wykonawstwo (w tym samodzielny zakup kluczowych materiałów) i zarządzanie budżetem projektu, aż po wykończenie, aranżacje wnętrz i zarządzanie budynkiem w fazie operacyjnej. To pozwala nam, obok elastyczności względem Klienta, ograniczać ryzyka i kumulować wysokie marże wewnątrz organizacji na każdym etapie realizacji, co ma przełożenie na zwiększanie rentowności biznesu całej Grupy.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości