Echo Investment uruchamia program premii długoterminowej dla prezesa i wiceprezesa | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lip 2021, 19:06

Echo Investment uruchamia program premii długoterminowej dla prezesa i wiceprezesa

Echo Investment podpisało z prezesem Nicklasem Lindbergiem i wiceprezesem Maciejem Drozdem umowy ws. premii długoterminowej, której wysokość będzie uzależniona od wzrostu wartości spółki mierzonej sumą wypłaconych dywidend i wzrostem kursu akcji na GPW - podała spółka w komunikacie.

Echo Investment podało w środę, że zawarło z prezesem Nicklasem Lindbergiem oraz wiceprezesem Maciejem Drozdem umowy w przedmiocie ustalenia warunków dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci premii długoterminowej.

Zgodnie z umowami, prezes i wiceprezes Echo uzyskali prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci premii długoterminowej, którego wysokość będzie uzależniona od wzrostu wartości spółki mierzonej sumą wypłaconych dywidend oraz wzrostem kursu akcji na GPW.

Umowy określają zasady ustalenia wysokości premii w oparciu o wzrost średniego sześciomiesięcznego kursu akcji spółki obliczanego w okresach rocznych powiększonego o wypłacone przez spółkę dywidendy ponad wartość początkową akcji spółki ustaloną w wysokości 4,34 zł za akcję.

Prawo do premii długoterminowej będzie nabywane w okresach rocznych przez okres trwania programu - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r., chyba że wcześniej nastąpi przypadek istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu spółki.

Wysokość premii jest uzależniona od wzrostu wartości akcji spółki, przy czym jej maksymalna wysokość może wynieść 10 mln euro dla prezesa Lindberga oraz 5 mln euro dla wiceprezesa Drozda w przypadku, gdy na koniec pięcioletniego okresu wzrost średniego sześciomiesięcznego kursu akcji spółki powiększonego o dywidendy wypłacone w okresie trwania programu wyniesie 5,80 zł ponad kwotę początkowego kursu akcji, tj. suma wypłaconych dywidend powiększonych o średni sześciomiesięczny kursu akcji spółki osiągnie kwotę 10,14 zł na akcję.

"W razie wystąpienia istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu spółki, w miejsce średniego sześciomiesięcznego kursu akcji spółki, podstawę do obliczenia wysokości premii długoterminowej będzie stanowiła cena za akcje spółki obliczona w oparciu o cenę określoną w transakcji skutkującej taką istotną zmianą w strukturze akcjonariatu" - podano w komunikacie.

Okres trwania programu może zostać przedłużony o kolejne dwa lata (łącznie do siedmiu lat), czyli do 31 grudnia 2026 r.

"W takim przypadku maksymalna wysokość premii długoterminowej wyniesie 125 proc. wartości bazowej w przypadku wzrostu średniego sześciomiesięcznego kursu akcji spółki powiększonego o wypłacone dywidendy pod koniec okresu siedmioletniego okresu oceny ponad wartość początkową o 7,25 zł, tj. suma wypłaconych dywidend powiększonych o średni sześciomiesięczny kursu akcji spółki osiągnie kwotę 11,59 zł na akcję" - podano w komunikacie.

Premia ma być realizowana w akcjach spółki (istniejących bądź nowej emisji) corocznie, na koniec okresu oceny, a jeśli nie będzie to możliwe do zrealizowania, zostanie wypłacona jednorazowo w gotówce na koniec pięcioletniego (lub siedmioletniego w przypadku jego przedłużenia) okresu trwania programu. W razie zaistnienia istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu, premia zostanie wypłacona jednorazowo po takim zdarzeniu.

(PAP Biznes), #ECH

sar/ asa/

Zobacz także: Echo Investment SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości