GPW: Komunikat - w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AK4 spółki KRUK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lip 2021, 17:46

GPW: Komunikat - w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AK4 spółki KRUK S.A.

Uchwała Nr 758/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AK4 spółki KRUK S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii AK4 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000648”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRU0726”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości