Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca, 18:25 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lip 2021, 18:28

Skrót wiadomości - piątek, 23 lipca, 18:25

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w czerwcu 2021 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

Najnowsze, lipcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych z Biuletynu Statystycznego GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w czerwcu 2021 r. wzrosły rdr o 34,4 proc., po wzroście o 54,8 proc. rdr w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w czerwcu 2021 r. w ujęciu rdr wzrosły o 31,8 proc., po wzroście o 64,1 proc. rdr w maju - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w czerwcu 2021 r. wzrosła o 24,7 proc. rdr, a mdm wzrosła o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. wzrosła o 18,1 proc. rdr, przy zatrudnieniu wyższym o 0,1 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w maju do 29,7 proc. z 29,8 proc. wcześniej. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 58,1 pkt. wobec 59 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 57 pkt. wobec 57,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 65,6 pkt. wobec 65,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VII 62,2 pkt. wobec 57,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 62,6 pkt. wobec 63,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 60,4 pkt. wobec 58,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w czerwcu wzrosła o 0,5 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 1,3 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

W lipcu indeks nastrojów brytyjskich konsumentów wzrósł do -7,0 pkt. z -9 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lipcu 60,4 pkt. wobec 63,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w lipcu 57,8 pkt. wobec 62,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 63,1 pkt. wobec 62,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 59,8 pkt. wobec 64,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 59,7 pkt. wobec 63,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało w piątek obligacje OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za łącznie 6.500,2 mln zł, przy popycie 8.831,2 mln zł - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów, w ramach sprzedaży dodatkowej, sprzedało papiery serii OK0423 za 58 mln zł, PS1026 za 100 mln zł, WZ1126 za 131,2 mln zł i WZ1131 za 5 mln zł, tj. łącznie za 294,2 mln zł - podał resort w komunikacie.

Po piątkowym przetargu sprzedaży obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 79 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

Rząd przygotował projekt rozporządzenia z płacą minimalną w 2022 na poziomie 3 tys. zł - podano w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego.

Polska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską w sprawie KPO na poziomie operacyjnym i liczy na akceptację planu jeszcze w lipcu - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego.

Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2020 r. i udzielił rządowi absolutorium. Za głosowało 234 posłów, przeciw było 213, a 3 się wstrzymało.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 232.856,95 mln zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

GIEŁDA

Po sesji z niskimi obrotami i ograniczoną zmiennością WIG i WIG20 zyskały 0,5-0,6 proc. Krajowe indeksy, w przeciwieństwie do indeksów rynków wysokorozwiniętych, nie odrobiły strat po gwałtownym tąpnięciu w poniedziałek. Według Tomasza Czarneckiego dyrektora departamentu analiz DM BPS marazm na GPW może potrwać do końca wakacji.

"Na rynku dominują wakacyjne nastroje, do 14.00 obroty na spółkach z WIG20 nie przekroczyły 200 mln zł i właściwie nic się na rynku nie działo. Później atmosferę podbił komunikat dotyczący wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. I choć to już temat dobrze rynkowi znany, to inwestorzy podchwycili tę informację, dzięki czemu spółki energetyczne były w piątek liderami wzrostów w WIG20" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 6,9 pkt. proc. do 38,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zwiększył się z kolei o 10,3 pkt. proc. do 35,3 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PGE, Enea, Tauron, Energa i Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - podały spółki w komunikatach.

Kurs praw do akcji spółki Cavatina Holding spadł na otwarciu w piątkowym debiucie na GPW o 4,4 proc. do 23,90 zł.

Fidelta, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie o wartości ok. 18,4 mln zł - poinformowała Selvita w komunikacie.

Rawlplug wybuduje centrum dystrybucji w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie województwa lubuskiego - podała spółka w komunikacie. Planowana wartość inwestycji to ok. 80,3 mln zł, a zakończenie jej realizacji zakładane jest do końca 2025 r.

PKO BP podpisał z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Newag podpisał umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną o wartości 83,55 mln zł netto na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania - podała spółka w komunikacie.

Spółka Małkowski-Martech zawarła umowę z firmą doradczą FSG Biznes dotyczącą reprezentowania spółki w procesie inwestycyjnym mającym na celu znalezienie inwestora strategicznego - podała spółka w komunikacie.

TenderHut zawiesza ofertę publiczną akcji serii D1 - podała spółka w komunikacie.

Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej blisko 10,7 mln zł, trafią do 311 inwestorów - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy notowanej na NewConnect spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie zdecydowało o przeznaczeniu 3,97 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,75 zł brutto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada Nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji spółki - podało Orange Polska w komunikacie.

Bio Planet złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - podała spółka w komunikacie.

Oferta Torpolu w wysokości ok. 133,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Miasta Łódź - Zarządu Inwestycji Miejskich - podał Torpol w komunikacie.

WALUTY

Na początku przyszłego tygodnia EUR/PLN pozostanie przedziale 4,55-4,60 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień. Jego zdaniem, sytuacja na rynkach bazowych ogranicza przestrzeń do wzrostu polskich rentowności, w efekcie rentowności 10-latek powinny pozostać w przedziale 1,5-1,7 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5747 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1767 USD i 130,11 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw notuje niewielki spadek, po wzroście o 8 proc. w ciągu ostatnich 3 sesji. Analitycy wskazują, że rosnący popyt i zacieśnienie po stronie podaży jest równoważone przez obawy o perspektywy dla wzrostu PKB na świecie wobec nawrotu pandemii Covid-19.

Produkcja stali surowej w Unii Europejskiej w czerwcu wyniosła 13,2 mln ton, co oznacza wzrost o 34,7 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

OPINIE, PROGNOZY

Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

Obniżka cen paliw w rafineriach powinna przełożyć się na niższe ceny w handlu detalicznym - napisali analitycy BM Reflex. Ich zdaniem, ceny nie będą rosły przynajmniej przez następne dwa tygodnie.

Branża opakowań, pomimo wzrostu cen surowców, urośnie w 2021 roku minimum o 8 proc. Impulsem do rozwoju pozostaje e-commerce - ocenia Santander Bank Polska.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Produkcja węgla brunatnego w czerwcu w Polsce wzrosła o 8,4 proc. rdr i wyniosła 4.209 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja węgla kamiennego w czerwcu wzrosła o 16,0 proc. rdr i wyniosła 4.451 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja nawozów azotowych w czerwcu wzrosła o 5,3 proc. rdr i wyniosła 145 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Susza rolnicza notowana jest w 15 województwach w Polsce - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w czerwcu o 22,3 proc. rdr do 3,25 mld zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, spadł w maju 2021 roku o 0,3 proc. mdm - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 108 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 4 osoby, wykonano 171.193 szczepienia - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.881.948 zakażeń, 75.235 zgonów i 33.482.067 szczepień.

Sejm w piątek uchwalił specustawę, która da dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Trybunału, reforma jest przygotowana, będziemy ją w jesieni wprowadzać; tam zajdzie też zmiana dotycząca komisji dyscyplinarnej - poinformował w piątek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Udział wariantu Delta koronawirusa wzrósł w Polsce do 60 proc. - poinformował na briefingu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Poziom wyszczepienia w danym regionie będzie brany pod uwagę przy decyzji o lockdownie - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czwarta fala pandemii będzie inna niż dotychczasowe. Najgorszy scenariusz mówi o zachorowaniach w przedziale 10-15 tys. dziennie. W Europie widać, że zakażenia nie przekładają się w takim stopniu, jak poprzednio na hospitalizację - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Osoby, które miały niepożądane odczyny po pierwszym szczepieniu przeciw COVID-19, będą mogły zaszczepić się inną szczepionką – zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do zmiany ustawy o rynku mocy. Wszystkie mają charakter redakcyjny i precyzujący. Ustawa przewiduje m.in. ulgi w opłatach mocowych dla przedsiębiorstw energochłonnych.

W lipcu odsetek osób przewidujących, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wzrósł mdm o 3 pkt. proc. do 46 proc., natomiast udział osób oceniających, że sytuacja idzie w dobrym kierunku spadł do 33 proc. z 36 proc. miesiąc wcześniej - wynika z badania CBOS.

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. Prawnik zastąpił na tym stanowisku Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.

We wtorek sejmowa komisja kultury najprawdopodobniej przyjmie poprawkę do projektu ustawy medialnej, która wyklucza możliwość wykupu przez spółki Skarbu Państwa mediów prywatnych - powiedział w piątek wiceszef klubu PiS Marek Suski. Taką poprawkę zaproponował Paweł Kukiz.

Liderem rankingu wiarygodności oraz uczciwości wśród polskich polityków jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia; prezes PiS Jarosław Kaczyński został oceniony jako najmniej wiarygodny i najmniej uczciwy polski polityk - wynika z lipcowego sondażu Kantar.

Bardzo jasno zaznaczyliśmy we wspólnym oświadczeniu Stanów Zjednoczonych i Niemiec, że nie możemy pozwolić Rosji na wykorzystywanie dostępu do energii jako broni, w szczególności przeciwko Ukrainie - powiedział w czwartek przedstawiciel Departamentu Stanu USA Derek Chollet.

Stracić relacje z Ameryką, to znaczy zagrozić naszym absolutnie najbardziej żywotnym interesom; trzeba było naprawdę stanąć na głowie, żeby te tradycyjnie dobre relacje zepsuć, a PiS-owi się udało - powiedział w czwartek lider PO Donald Tusk, pytany o kwestie Nord Stream 2.

Regulamin Trybunału Stanu uchwalany będzie przez sam Trybunał, a nie, jak dotychczas, przez Sejm - stanowi nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu, którą przyjął w piątek Sejm. Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.

Sejm uchwalił w piątek ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę stanowiącą, że kandydata do Rady Odbudowy zgłasza m.in. marszałek Sejmu.

Senat zgodził się w piątek na wybór Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W głosowaniu poparło go 52 senatorów, 47 było przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu. Nawrocki złożył w piątek przed Sejmem ślubowanie.

Za wyborem Karola Nawrockiego na prezesa IPN opowiedzieli się w piątek w Senacie - oprócz senatorów PiS - Antoni Mężydło z KO, Ryszard Bober i Jan Filip Libicki z PSL oraz niezależna senator Lidia Staroń. Od głosu wstrzymał się Kazimierz M. Ujazdowski (PSL).

Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych świadków wina bp. Jana Szkodonia – biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej - nie została udowodniona - poinformowała w piątek Nuncjatura Apostolska.

Mój syn został zatrzymany ok. godz.13.30 w piątek na lotnisku Kraków Balice, gdy w towarzystwie małżonki wracał z urlopu; zatrzymania dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego - poinformował prezes NIK Marian Banaś.

Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi - poinformowała w piątek PAP Prokuratur Krajowa. Śledczy chcą postawić mu kilkanaście zarzutów w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Senat odrzucił w piątek informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. oraz sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w ub. roku. O odrzucenie wnioskowała senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła w piątek do użytku szczepionkę na Covid-19 firmy Moderna u dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Ma być stosowana w taki sam sposób, jak u osób od 18 lat wzwyż.

Kandydatka partii Zielonych na kanclerza Annalena Baerbock krytykuje umowę Niemiec z rządem USA, dotyczącą Nord Stream 2, jako zagrażającą bezpieczeństwu Ukrainy. Uważa, że wschodni Europejczycy są "słusznie wściekli" na niemiecki rząd "za jednostronne trzymanie się tego rurociągu".

Gdyby wybory federalne w Niemczech odbyły się w najbliższą niedzielę, chadecka Unia CDU/CSU uzyskałaby 29 procent głosów, wynika z najnowszego sondażu dla ARD "Deutschlandtrend". Zieloni byliby drugim najsilniejszym ugrupowaniem z 19 procentami poparcia.

W Niemczech liczba nowych przypadków koronawirusa wzrasta. Według danych z Instytutu Roberta Kocha (RKI) współczynnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców wynosi w piątek 13,2, podczas gdy dwa tygodnie temu było to 4,9. Nowe infekcje pojawiają się najliczniej w grupie osób 15-34 lat.

Po długiej i trudnej debacie Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, przyjęło w piątek nad ranem nową ustawę antycovidową, która zawiera kontrowersyjne rozszerzenie certyfikatu sanitarnego i obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia.

Duży wzrost wskaźnika zakaźności koronawirusa i liczby przypadków we Włoszech - taki obraz epidemii przedstawił krajowy Instytut Służby Zdrowia w cotygodniowym raporcie, sporządzonym w piątek. Dominuje bardziej zaraźliwy wariant Delta.

Porozumienie USA i Niemiec w sprawie gazociągu Nord Stream 2 nie daje Ukrainie żadnych gwarancji - oświadczyła ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

Administracja Joe Bidena poinformowała w czwartek, że nakłada sankcje na ministra Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby Alvaro Lopeza Mierę i tamtejsze służby specjalne w związku z brutalnymi represjami wobec demonstrantów. Prezydent USA oznajmił, że to "dopiero początek" retorsji.

W ciągu ostatniej doby w Rosji zgłoszono 23.811 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 3.425 w Moskwie. 795 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło - poinformował w piątek rządowy sztab kryzysowy ds. Covid-19.

Minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid prowadzi rozmowy z Waszyngtonem w celu wywarcia presji na Polskę, by ta nie uchwaliła noweli Kpa, która ogranicza możliwości restytucji mienia ocalałych z Holokaustu - informuje w czwartek izraelski dziennik "Haarec".

W Malezji zanotowano najwyższą dzienną liczbę nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Z kolei resort zdrowia Indonezji podał, że w związku z Covid-19 stwierdzono rekordową liczbę zgonów.

Pożary lasów doprowadziły już do ogłoszenia stanu wyjątkowego w Kolumbii Brytyjskiej, wojsko pomaga w gaszeniu pożarów lasów w kilku prowincjach, w Ontario do ogłoszenia stanu wyjątkowego wzywają politycy opozycji. (PAP Biznes)

asa/ osz/ mfm/

Ostatnie wiadomości