GPW: Komunikat - CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lip 2021, 17:26

GPW: Komunikat - CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o.

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2021 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 759/2021 Zarządu Giełdy z dnia 26 lipca 2021 r., Giełda PapierówWartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (CPF0724) wyemitowanych przez CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 lipca 2024 r., oznaczonych kodem „PLCRDPF00017”, planowana jest na dzień 4 lipca 2024 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości