Stopy proc. w USA bez zmian, Fed ocenia, że są postępy w realizacji celów w gospodarce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lip 2021, 21:00

Stopy proc. w USA bez zmian, Fed ocenia, że są postępy w realizacji celów w gospodarce

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Dodano, że według FOMC gospodarka USA poczyniła postępy w realizacji celów mandatowych banku centralnego.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymywała się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

"Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników" - dodano.

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował oddziaływanie napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

W komunikacie napisano, że gospodarka USA poczyniła postępy w realizacji celów mandatowych FOMC.

"W grudniu zeszłego roku Komitet wskazał, że będzie nadal zwiększał swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 80 mld USD miesięcznie oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 40 mld USD miesięcznie, dopóki nie nastąpi znaczny postęp w osiąganiu maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Od tego czasu gospodarka poczyniła postępy w realizacji tych celów, a Komitet będzie nadal oceniał postępy na kolejnych posiedzeniach. Te zakupy aktywów sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu rynku i sprzyjającym warunkom finansowym, wspierając tym samym przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - napisano.

W komunikacie stwierdzono, że inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym.

"Wraz z postępami w dziedzinie szczepień i silnym wsparciem politycznym, wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia nadal się poprawiają. Sektory najbardziej dotknięte pandemią wykazały poprawę, ale nie odzyskały pełnej sprawności. Inflacja wzrosła, w dużej mierze odzwierciedlając czynniki przejściowe. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne (...)" - wskazano w komunikacie.

"Ścieżka rozwoju gospodarki nadal w znacznym stopniu zależy od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa. Postępy w zakresie szczepień prawdopodobnie będą nadal ograniczać skutki kryzysu zdrowia publicznego dla gospodarki, ale nadal istnieją zagrożenia dla perspektyw gospodarczych" - dodano.

Uzasadnienie decyzji przedstawi na konferencji o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 21-22 września. Po posiedzeniu zaprezentowane zostaną kwartalne prognozy makroekonomiczne.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed do 0,33 proc. do 92,70 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 1 pb do 1,25 proc. (PAP Biznes)

kkr/ asa/

Ostatnie wiadomości