Zysk netto grupy PGNiG w II kwartale '21 wyniósł 0,58 mld zł, a EBITDA 1,66 mld zł - szacunki (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lip 2021, 18:30

Zysk netto grupy PGNiG w II kwartale '21 wyniósł 0,58 mld zł, a EBITDA 1,66 mld zł - szacunki (opis)

Grupa PGNiG szacuje, że w drugim kwartale 2021 roku zysk netto spadł do 0,58 mld zł z 5,14 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Według szacunków EBITDA grupy spadła w tym okresie do 1,66 mld zł z 7,27 mld zł.

Skonsolidowane przychody wyniosły w II kwartale 2021 roku 10,43 mld zł wobec 7,28 mld zł rok wcześniej.

Według szacunków EBIT spadł do 0,84 mld zł z 6,45 mld zł przed rokiem.

W I połowie 2021 roku zysk netto grupy PGNiG spadł do 2,32 mld zł z 5,92 mld zł rok wcześniej. EBITDA w tym okresie spadła do 5,06 mld zł z 9,35 mld zł.

EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w II kwartale 2021 roku wzrosła do 1,41 mld zł z 0,17 mld zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie ukształtowała się na poziomie minus 0,36 mld zł podczas gdy rok wcześniej wynosiła 6,65 mld zł.

EBITDA w dystrybucji wzrosła do 0,54 mld zł z 0,41 mld zł, a w wytwarzaniu do 0,17 mld zł z 0,12 mld zł.

PGNiG podał, że na wyniki finansowe grupy w II kwartale 2021 roku wpływ miały w segmencie poszukiwanie i wydobycie między innymi wyższe rdr notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 118 proc., ceny gazu Rynku Dnia Następnego na TGE wyższe o 267 proc. oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +296 mln zł.

W segmencie obrót i magazynowanie PGNiG zwrócił uwagę między innymi na istotny wzrost ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do tego segmentu, wyższą o 5,6 proc. w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy średnią cenę za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 maja 2021 r. oraz na wpływ zawiązania odpisu na zapasie w kwocie -8 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +108 mln zł rok wcześniej.

W segmencie dystrybucja na wyniki finansowe grupy w II kwartale 2021 roku wpływ miała miedzy innymi wyższa o 3,6 proc. stawka opłat w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 1 lutego 2021 r., a w segmencie wytwarzanie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 14 proc. rdr przy niższej średniej temperaturze w II kwartale 2021 r. i niższych wolumenach produkcji ciepła.

PGNiG podał, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikację raportu okresowego za I półrocze 2021 r. zaplanowano na 2 września 2021 roku.

(PAP Biznes), #PGN

seb/ mfm/

Zobacz także: PGNiG SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości