Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-07-30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lip 2021, 07:00

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-07-30

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-07-30 - 2021-08-05

PIĄTEK, 30 LIPCA

10:00 - MEGARON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Szczecin. W sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęcia polityki różnorodności wobec rady nadzorczej.

12:00 - SEKO - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - TXM - Zwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. Cd WZA z 30.06.2021 r.

- AILLERON - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,32 PLN na akcję.

- MEDINICE - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MEDINICE S.A.

- PEKABEX - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,41 PLN na akcję.

- TORPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,53 PLN na akcję

- WASKO - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 2 SIERPNIA

11:00 - INTERFERI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Legnica. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

- VOXEL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję.

WTOREK, 3 SIERPNIA

12:00 - CCC - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Polkowice. W sprawie zbycia zorganizowanej części pzedsiębiorswa, emisji obligacji zamiennych na akcje serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

- MEGARON - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,37 PLN na akcję.

- PGNIG - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,21 PLN na akcję.

CZWARTEK, 5 SIERPNIA

11:00 - PHOTON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Amsterdam. W sprawie zmian w statucie spółki.

12:00 - SWISSMED - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Gdańsk. W sprawie zmiany polityki wynagrodzeń, zmiany statutu spółki, zmian w radzie nadzorczej.

- CLNPHARMA - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję.

- ECHO - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcję.

- GPW - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,50 na akcję.

- PKNORLEN - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 3,50 PLN na akcję.

(PAP)

Ostatnie wiadomości