Skrót wiadomości - piątek, 30 lipca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 lip 2021, 06:02

Skrót wiadomości - piątek, 30 lipca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 5,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po 2020 r. wyniosła 10,5 mld euro wobec 12,0 mld euro szacowanych wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny w danych ostatecznych handlu zagranicznego.

GUS szacuje zbiory zbóż w 2021 na około 27,4 mln t, tj. o około 4 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych - podał GUS w komunikacie.

Członek Rady Polityki Pieniężnej Kamil Zubelewicz głosował w maju przeciw przyjęciu uchwały RPP w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020 - podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W lipcu nastąpiło lekkie pogorszenie nastrojów polskich konsumentów - wynika z barometru GfK.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w czerwcu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,6 proc. wobec 3,8 proc. w maju - podał Eurostat.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2021 r. wzrósł o 1,5 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Włoch wzrósł o 2,7 proc. w II kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 0,9 proc. w II kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii wzrósł o 2,8 proc. w II kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2021 r. wzrósł o 2 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w II wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,7 proc., wobec 8 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 7,9 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 4 proc. rdr, wobec 4 proc. rdr miesiąc wcześnie, po korekcie z 3,9 proc. i wobec konsensusu na poziomie 4 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w czerwcu wzrosły o 1 proc. mdm, po spadku o 0,1 proc. miesiąc temu, po korekcie z 0,0 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,7 proc. mdm.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu spadł do 81,2 pkt. z 85,5 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w lipcu do 73,4 pkt. z 66,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

Produkcja przemysłowa w Japonii w VI wzrosła o 6,2 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w czerwcu wzrosła o 3,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,3 proc., po korekcie z -0,4 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

W Japonii stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 2,9 proc. wobec 3 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzać w sierpniu jeden przetarg zamiany obligacji - w dn. 19 VIII - podał resort w komunikacie. MF nie planuje przeprowadzać przetargów sprzedaży.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w sierpniu 2021 r. jeden przetarg sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: w dn. 11 sierpnia - podał bank w komunikacie.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 202.211,60 mln zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Narodowy Bank Polski planuje w sierpniu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 18 VIII, ale może przeprowadzić też dodatkowe operacje strukturalne - podał bank centralny w komunikacie.

Na koniec lipca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 158 mld zł - poinformował w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2021 r. wynosi ok. 79 proc. – poinformował w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Projekt trafi teraz do Sejmu.

GIEŁDA

Choć ostatnia w tym miesiącu sesja na GPW przyniosła lekką korektę, to główne krajowe indeksy kończą lipiec na plusie. W piątek w ujęciu sektorowym traciły przede wszystkim spółki górnicze i energetyczne, a w negatywnym otoczeniu wzrostami wyróżniły się spożywcze i telekomunikacyjne.

Na piątkowym zamknięciu sesji WIG20 spadł o 0,54 proc. do 2.253,45 pkt. WIG stracił 0,29 proc. i wyniósł 67.637,95 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 6,5 pkt. proc. do 45,2 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 8,6 pkt. proc. do 26,7 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2021 rok po pierwszym półroczu ma wartość 237,9 mln zł, co stanowi 84,3 proc. sprzedaży za ubiegły rok - poinformował członek zarządu Mariusz Lizon. Spółka jest zadowolona ze wzrostu zysków w drugim kwartale, które osiągnęła pomimo istotnego zwiększenia kosztów. W trzecim kwartale spodziewa się utrzymania poziomu wydatków.

Przychody spółki P4, właściciela sieci komórkowej Play, wzrosły w pierwszym półroczu 2021 roku o 3,9 proc. do 3,64 mld zł. Wynik EBITDAaL był o 46,6 proc. wyższy niż przed rokiem i sięgnął 1,7 mld zł - podała spółka.

Iliad, właściciel sieci Play, złożył niewiążącą ofertę zakupu 100 proc. udziałów UPC Polska za 7,3 mld zł - podał właściciel UPC, brytyjski Liberty Global.

Analitycy BM PKO BP, w raporcie z 30 lipca, podwyższyli cenę docelową akcji MLP Group do 95 zł z 92 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "kupuj".

Akcjonariusze Seko zdecydowali, że spółka wypłaci 2,26 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,34 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty w związku ze zmianami w planie inwestycyjnym podwyższyła prognozowane na 2025 r. założenia finansowe zaprezentowane w strategii na lata 2021-2025 - podała spółka w komunikacie. Zysk netto ma wynieść 508 mln zł, EBIT 650 mln zł, EBITDA 864 mln zł, a przychody 5,143 mld zł.

Grupa Kęty zdecydowała o aktualizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2025 i zwiększy łączne wydatki inwestycyjne do 1.321 mln zł - podała Grupa Kęty w komunikacie.

Grupa Kęty podniosła prognozy na 2021 rok i obecnie spodziewa się, że zysk netto grupy wyniesie 490 mln zł, będzie więc 13 proc. wyższy niż zakładano w poprzedniej prognozie - poinformowała spółka w komunikacie.

W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF na akcje Radpolu zawarto transakcje, których przedmiotem było 13.274.190 akcji spółki - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Prezes zarządu Medicalgorithmics Marcin Gołębicki złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym - poinformowała spółka w komunikacie.

Mabion po serii konsultacji z europejskimi i amerykańskimi agencjami regulacyjnymi przyjął strategię wspólnego rozwoju leku MabionCD20 pod kątem rejestracji w Europie i w Stanach Zjednoczonych - poinformowała spółka w komunikacie.

Wyniki obejmujących Unię Europejską testów warunków skrajnych wskazują, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Grupy Banku Pekao w 2023 r. wyniósłby 17,74 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,49 proc. w scenariuszu skrajnym - poinformował bank w komunikacie.

Sygnity zawarło umowę z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, której przedmiotem jest rozwój oprogramowania SyriuszStd, wsparcie użytkowników systemu oraz usuwanie awarii i błędów oprogramowania - poinformowała spółka w komunikacie.

Amazon ma za sobą trzeci z rzędu kwartał z przychodami przekraczającymi barierę 100 mld USD, ale analitycy spodziewali się więcej. W efekcie w handlu pozasesyjnym akcje spółki spadają ponad 5 proc.

Skorygowany zysk na akcję Caterpillar wyniósł w II kw. 2,60 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Oczekiwano 2,41 USD.

Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w II kw. (IV kw. roku podatkowego 2021) wyniósł 1,13 USD. Rynek oczekiwał 1,09 USD za akcję.

Zysk na akcję Exxon Mobil w II kw. wyniósł 1,10 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali zysku w wysokości 1 USD.

WALUTY

Po ostatniej zniżce kurs EUR/PLN może wrócić w okolice 4,60, gdyż nie widać potencjału do większego umocnienia złotego - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Dodał, że rentowności krajowych SPW mogą w kierować się w górę.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5731 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1891 USD i 130,39 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw spadają. Według analityków obawy o pandemię koronawirusa nie wpływają jednak na zmniejszenie popytu na surowiec. Ceny miedzi wzrosły podczas poprzedniej sesji.

OPINIE, PROGNOZY

W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

Część zmian zaproponowanych w projekcie dot. systemu podatkowego jest korzystna i długo wyczekiwana przez podatników, choć warto byłoby rozważyć pewne modyfikacje - ocenia partner w dziale doradztwa podatkowego i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak. Bardzo niekorzystna z punktu widzenia podatnika jest nieodliczalność składki zdrowotnej, a zawiłość przepisów i krótki czas ich konsultacji nie sprzyjają przejrzystości całego systemu.

Przejęcie UPC Polska przez właściciela Play raczej nie doprowadziłoby do ostrej walki cenowej, która mogła uderzyć w wyniki Orange Polska lub Cyfrowego Polsatu - oceniają analitycy. Część ekspertów uważa jednocześnie, że konkurencja o klienta zwiększyłaby się, szczególnie w dużych miastach. Biura maklerskie wskazują jednocześnie na wysoką cenę zaproponowaną za UPC Polska.

Podwyższenie przez Grupę Kęty prognoz na 2025 r. oraz zakładanych wydatków inwestycyjnych to pozytywna informacja - ocenia analityk BM mBanku Jakub Szkopek. Jego zdaniem zwiększenie wydatków w Segmencie Wyrobów Wyciskanych to bardzo dobra odpowiedź grupy na zapotrzebowanie rynku.

Wyniki PGNiG w drugim kwartale 2021 roku okazały się gorsze od oczekiwań analityków, którzy wskazują zwłaszcza na słabsze zachowanie segmentu obrotu i magazynowania, a także na negatywny efekt hedgingu.

Rotacja pracowników znajduje się na poziomie zbliżonym do okresu sprzed pandemii - wskazują przedstawiciele firm rekrutacyjnych. Zaznaczają jednak, że wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym, wśród pracowników rośnie gotowość do zmiany miejsca pracy. Wskazują również, że wśród pracodawców najczęstszymi sposobami przyciągnięcia pracowników są podwyżki wynagrodzeń.

Lipcowy odczyt inflacji zaskoczył in plus, wskaźnik CPI wyniósł 5,0 proc. rdr. i na zbliżonym poziomie utrzyma się zapewne do końca roku - oceniają ekonomiści. Wysoki CPI może przesunąć oczekiwania na zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce na 2021 r.

Na początku sierpnia nastąpią dalsze wzrosty cen paliw na stacjach - wskazują analitycy e-petrol. Według nich, największa zmiana cen będzie dotyczyć autogazu.

Spadek hurtowych cen paliw w zeszłym tygodniu został zrównoważony przez ostatnie podwyżki, za sprawą czego maleją szanse na spadek cen paliw w handlu detalicznym - twierdzą analitycy BM Reflex. Ich zdaniem, nawet zwiększenie podaży przez państwa OPEC nie pozwoli zaspokoić rosnącego popytu - oceniają analitycy BM Reflex.

W lipcu główne indeksy na GPW z niewielką nawiązką odrobiły lekką czerwcową przecenę i w efekcie już drugi miesiąc z rzędu pozostają w trendzie bocznym. Najmocniejszym okazał się indeks średnich spółek, a w ujęciu sektorowym prym wiodły telekomy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Waloryzowana subwencja inwestycyjna dla samorządów wynosząca na starcie ok. 3 mld zł i pakiet zmian systemowych to rozwiązania, które są przygotowywane w ramach Polskiego Ładu dla samorządów - powiedział w piątek wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Na koniec II kw. 2021 r. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 5,3 mld zł, o 34,5 proc. więcej niż przed kwartałem - wynika z danych KNF. Największy udział w rynku, na poziomie 33 proc. utrzymuje PKO TFI.

PFR wysłał do 684 dużych firm, zatrudniających co najmniej 250 pracowników wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK - podano w ocenie skutków regulacji do jednej z ustaw.

Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w maju pozostało na poziomie 6,6 proc., tak jak w maju - podał NBP.

Banki udzieliły w czerwcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 7.585 mln zł, o 1,5 proc. więcej mdm - podał NBP.

Banki udzieliły w czerwcu kredytów na cele konsumpcyjne za 6.485 mln zł, czyli o 2,6 proc. mniej niż w maju - podał NBP.

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w czerwcu spadła o 6,6 proc. mdm i wyniosła 711,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Nakłady inwestycyjne spółek Skarbu Państwa będą rosły i w tym roku przekroczą wartość z roku 2020, kiedy poziom inwestycji sięgnął 44 mld zł - powiedział w piątek wicepremier Jacek Sasin w TVP Info.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Udział wariantu Delta koronawirusa w badaniach próbek z ostatniego tygodnia w Polsce osiąga 80 proc. - poinformował podczas briefingu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 153 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 2 osoby, wykonano 117.100 szczepień - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.882.786 zakażeń, 75.259 zgonów i 34.221.338 szczepień.

Pojawiły się postulaty, również na Radzie Medycznej, by obowiązkowymi szczepieniami objąć personel medyczny, pracowników niektórych usług i służby mundurowe, ale w tej sprawie nie ma decyzji - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Jestem wstrzemięźliwie nastawiony wobec jakiejkolwiek obowiązkowości, jeżeli chodzi o szczepienia; to jest kwestia wolnej woli człowieka, jestem za miękką perswazją - podkreślił w piątek prezydent Andrzej Duda. Zaapelował do niezaszczepionych, by "rozważyli poddanie się szczepieniu".

Jesteśmy przygotowani na zwiększoną liczbę zakażeń; na zwiększoną presję na infrastrukturę szpitalnictwa; wszystkie zagadnienia techniczne, logistyczne są dopracowane i wszyscy są w pełnej gotowości - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wniosek ws. uchylenia immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi wpłynął do sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, zwołuję posiedzenie komisji na 10 sierpnia - poinformował PAP przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS).

W piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy I prezes SN Małgorzata Manowska zwróciła się z apelem o rozważenie skorzystania z kompetencji inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłaby na "efektywne i nie budzące zastrzeżeń" funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że otrzymał w piątek list I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. "Odniosę się do niego zgodnie z literą orzeczenia TSUE, w duchu Konstytucji RP, dla dobra praworządności i wszystkich obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" - oświadczył.

Wszystko wskazuje na to, że będą potrzebne zmiany ustawodawcze ws. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej - powiedział w piątek PAP prezydent Andrzej Duda, pytany o pismo pierwszej I Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Wymiar sprawiedliwości to nie jest obszar, w który Trybunał Europejski jest uprawniony do ingerowania - powiedział w piątek w Polsat News prezydent Andrzej Duda. Dodał, że nie wyklucza prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim niepokojem i rozczarowaniem przyjmuje stwierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE - oświadczyła w przyjętym w piątek stanowisku KRS. Według rady, nie ma żadnego powodu do kwestionowania jej niezależności.

145 mld zł w ciągu 10 lat stracą miasta na Polskim Ładzie - szacują: Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. To mniej pieniędzy na edukację, na pomoc dla seniorów, budowę mieszkań czy transport miejski - alarmują samorządowcy.

Z najwyższym niepokojem patrzę na to, co robi rząd ws projektu zmian w tzw. ustawy medialnej; mamy przepisy o wzajemnej ochronie inwestycji polsko-amerykańskich i ta sprawa może skończyć się arbitrażem międzynarodowym i bezsensowym konfliktem - ocenił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Przepisy tzw. ustawy medialnej należy doprecyzować, ale można było o tym rozmawiać w sposób spokojny i powoli wypracować taką formułę, by ta ustawa nie miała kursu kolizyjnego - uważa senator PiS Jan Maria Jackowski. Nie rozumiem po, co w takim trybie i tak nagle, to było zrobione - dodał.

Trwa nad tym wszystkim w tej chwili dyskusja, debata, a różne są głosy w tej debacie, nie wiadomo jeszcze jaki będzie efekt końcowy, ja poczekam spokojnie na efekt końcowy - powiedział prezydent Andrzej Duda pytany w piątek o tzw. ustawę medialną.

Rozporządzenie o podwyżkach wynagrodzeń podsekretarzy stanu jest podpisane – poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda.

W badaniu szczepionki Pfizera u osób w wieku 12-15 lat i co najmniej 16 lat po 6 miesiącach od szczepienia skuteczność przeciw ciężkiemu COVID-19 sięgnęła 97 proc. – stwierdza dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

52 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem, 47 proc. wyraża takie obawy; im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy - wynika z lipcowego sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w piątek, że do tej pory na promocję i akcję szczepień wydano ponad 1 mld złotych. Zaznaczył, że uruchomionych zostało m.in. ponad 6 tysięcy punktów szczepień populacyjnych; rząd prowadził także szereg akcji zachęcających do zabiegów.

Rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług - przyspiesza. W lipcu najwyższa od 20 lat, pięcioprocentowa inflacja - tak lider PO Donald Tusk skomentował w piątek opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wstępny szacunek inflacji w lipcu.

Zaangażujemy służby kontrolne NFZ w weryfikacje doniesień o handlu certyfikatami szczepień; to wyraz skrajnej nieodpowiedzialności, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze środowiska medycznego brał na siebie odpowiedzialność fałszowania dokumentacji medycznej - powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Zostaną uruchomione dwa duże programy mające na celu zachęcić Polaków do szczepień; pierwszy to "Rosnąca odporność", który dotyczyć będzie samorządów i drugi dotyczący objazdowych punktów szczepień - poinformował w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Osiągnięte z trudem sukcesy w walce z Covid-19 mogą zostać zaprzepaszczone przez rozprzestrzenianie się znacznie bardziej zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa - poinformował w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenia się równie łatwo co ospa wietrzna i szybciej niż wirusy przeziębienia oraz może prowadzić do poważniejszego przebiegu Covid-19 - wynika z niepublikowanych dotąd danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Ponadto w pełni zaszczepione osoby mogą zakażać innych w równym stopniu co niezaszczepione.

Nowe badanie wykazało, że rozluźnienie ograniczeń, takich jak noszenie masek i dystans społeczny, gdy większość ludzi została zaszczepiona, znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia odpornych na szczepionkę wariantów wirusa wywołującego Covid-19. Autorzy badania, opublikowanego na stronie pisma online Scientific Reports, stwierdzili, że wykazało ono, iż trzeba utrzymać maseczki i dystans społeczny, dopóki wszyscy nie zostaną w pełni zaszczepieni.

Od 1 sierpnia wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec są zobowiązane do posiadania dowodu szczepienia, nabytej odporności lub testu na obecność koronawirusa z negatywnym wynikiem - poinformowała w piątek zastępczyni rzeczniczka rządu w Berlinie Ulrike Demmer.

W Niemczech w najnowszym sondażu wyborczym kandydat socjaldemokratycznej partii SPD na kanclerza Niemiec Olaf Scholz wyprzedził kandydata chadeckiej Unii CDU/CSU Armina Lascheta i kandydatkę Zielonych Annalenę Baerbock.

We Włoszech 94,8 proc. notowanych obecnie zakażeń koronawirusem spowodowanych jest przez wariant Delta - ogłosił w piątek Instytut Służby Zdrowia. Liczba infekcji rośnie, ale nieco wolniej niż w minionych tygodniach - poinformowano na konferencji prasowej.

W związku z nasilonym szerzeniem się dominującego obecnie wariantu Delta we Włoszech rośnie wskaźnik zakaźności koronawirusa i liczba wykrywanych przypadków - głosi opublikowany w piątek raport Instytutu Służby Zdrowia. Stabilna jest sytuacja w szpitalach.

Szefowa MSW Włoch Luciana Lamorgese zapowiedziała w piątek wzmocnienie kontroli w związku z wejściem w życie 6 sierpnia obowiązku okazywania przepustki Covid-19 przy wejściu do wielu miejsc publicznych i na masowe imprezy. Zwiększone zostaną też kontrole na lotniskach.

We Włoszech policja ścigająca przestępczość w internecie walczy z narastającym zjawiskiem handlu fałszywymi przepustkami Covid-19. Osobom, które je sprzedają grozi kara do 3 lat więzienia i 1000 euro grzywny. Także nabywcy muszą liczyć się z surowymi karami.

Minister gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział w piątek w radiu France Inter, że jego telefon jest obecnie badany w celu ustalenia, czy doszło do inwigilacji z użyciem szpiegującego oprogramowania Pegasus. Le Maire odmówił podania szczegółów dotyczących śledztwa.

Rząd Węgier wprowadził obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników służby zdrowia. Muszą oni najpóźniej do 1 września przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki. Dekret tej treści opublikowano w „Monitorze Węgierskim” w czwartek wieczorem.

Jeden na siedem lokali sklepowych w Wielkiej Brytanii stoi pusty, a liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, nawet mimo zniesienia w kwietniu ograniczeń covidowych w handlu - wynika z opublikowanych w piątek danych.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 29 622 zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 65 zgonów z powodu Covid-19 - podano w piątek. Te liczby wskazują, że trzecia fala epidemii może się stabilizować, ale eksperci zwracają uwagę też na inne dane.

Chiny mierzą się z największą od wielu miesięcy falą zakażeń koronawirusem. Z ogniskiem groźnego wariantu Delta wykrytym na lotnisku w Nankinie wiązanych jest już ponad 200 przypadków. W piątek władze poinformowały, że źródłem infekcji był samolot z Rosji.

W Japonii w związku z pogarszającą się sytuacją koronawirusową rząd przedłużył w piątek stan wyjątkowy w Tokio i prefekturze Okinawa do końca sierpnia oraz rozszerzył go na Osakę i trzy prefektury sąsiadujące ze stolicą – podały japońskie media.

Indie odnotowały w piątek ponad 44 tys. nowych przypadków Covid-19, najwięcej od trzech tygodni - poinformowało w piątek indyjskie ministerstwo zdrowia. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wynosi już ponad 31,5 mln.

Filipiny utrzymają umowę z USA regulującą zasady pobytu na ich terytorium amerykańskich wojsk – poinformowali w piątek szefowie resortów obrony obu krajów. Podpisany w 1998 roku traktat Visiting Forces Agreement (VFA) określa status tysięcy żołnierzy USA rotacyjnie przebywających na Filipinach.

Na południu Brazylii w czwartek gwałtownie spadły temperatury, a w nocy wystąpiły opady śniegu. Niektórzy dorośli mieszkańcy zobaczyli śnieg po raz pierwszy - poinformowała w piątek agencja Reutera. Mrozy zagrażają uprawom kawy, trzciny cukrowej i pomarańczy.

NASA odwołała planowany na piątek start rakiety z bezzałogową kapsułą Boeinga CST-100 Starliner na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Misja została przełożona na 3 sierpnia. Na ISS po zadokowaniu problemy miał rosyjski moduł laboratoryjny Nauka, który wytrącił stację z jej normalnego lotu.

(PAP Biznes)

osz/ mfm/ asa/

Ostatnie wiadomości