Grupa Hub.Tech odnotowała w II kw. 2021 r. przeszło 220% wzrost przychodów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2021, 09:29

Grupa Hub.Tech odnotowała w II kw. 2021 r. przeszło 220% wzrost przychodów

Grupa Hub.Tech, rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania, odnotowała w II kw. 2021 r. przeszło 220% wzrost przychodów, które wyniosły 32,9 mln zł, wobec 14,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ślad za wzrostem sprzedaży wzrosły również koszty Grupy oraz inwestycje przygotowujące do dalszego dynamicznego rozwoju i zwiększenia mocy produkcyjnych. Na poziomie wyniku netto Hub.Tech zanotował zysk rzędu 5,6 mln zł, jest to ponad 6-krotnie lepszy wynik r/r. Kolejny kwartał zakończony zyskiem powoduje, iż w I półroczu Grupa wygenerowała łączny wynik netto w kwocie 12,6 mln zł

Znacząca dynamika wzrostu przychodów, a także zanotowany wynik finansowy potwierdzają wymiernie zasadność realizowanych przez Hub.Tech od wielu miesięcy działań. Dostarczanie zielonej, bezpiecznej technologii oraz ekologicznych produktów Onlybio.life, wraz z innowacyjną biotechnologiczną odnogą badawczą InventionBio kontynuuje dobrą passe bydgoskiej Grupy. Sprzedaż naturalnych kosmetyków i środków czystości kolejny kwartał z rzędu jest większa od przychodów z tytułu sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, ponad 3-krotnie.

– Kwartał do kwartału notujemy regularne wzrosty, jest to duży powód do zadowolenia. Oczywiście, zwiększona sprzedaż ma swoje fundamenty we wcześniejszych inwestycjach. Rośniemy w szybkim tempie, dlatego też musimy odpowiednio przystosowywać naszą działalność operacyjną, moce produkcyjne i ponosić niezbędne koszty, aby w dalszej perspektywie pozostać na ścieżce dynamicznego wzrostu. W porównaniu z ubiegłym rokiem, należy zwrócić na blisko 100% wzrost kosztów wynagrodzeń, regularnie zwiększamy liczbę zatrudnionych, konsekwentnie rozbudowując nasz biotechnologiczny hub – komentuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Grupy Hub.Tech.

Zatrudnienie w bydgoskiej Grupie wzrosło dwukrotnie na przestrzeni ostatniego roku, ze 126 do 264 zatrudnionych osób. Dodatkowo, aktywa trwałe Grupy wzrosły r/r o blisko 340%, z 59,3 mln zł na 260,6 mln zł w II kw. 2021 r. Jest to w głównej mierze efekt m.in. nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki InventionBio S.A. oraz utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego Onlybio.life S.A. Hub.Tech powiększył także poziom aktywów obrotowych - zapasów oraz materiałów, w związku ze zwiększonymi obrotami ze sprzedaży kosmetyków OnlyBio i środków czystości OnlyEco, chcąc zabezpieczyć ciągłości produkcji.

Grupa Hub.Tech wraz z InventionBio zamierza zadebiutować równolegle na rynku głównym GPW w 2021 r.

O spółce HUB.TECH:

HUB.TECH S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.) prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach:

  • produkcji ekologicznych środków powierzchniowo czynnych – biosurfaktantów, ekologicznych kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej opartych na biosurfaktantach i środkach naturalnych,
  • badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych,
  • produkcji barwników i pigmentów.

Grupa jest pierwszym w Polsce producentem środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. Działalność jest realizowana dzięki własnym laboratoriom oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Produkty wytwarzane w ww. technologii sprzedawane są pod dwiema markami: OnlyBio – oferująca produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia oraz OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości. Jednocześnie firma jest uznanym producentem barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych. Od 2014 r. HUB.TECH S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #HUB

Ostatnie wiadomości