Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-15 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 wrz 2021, 07:02

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-15

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-15 - 2021-09-21

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA

- CYFRPLSAT - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję.

- DROZAPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,30 PLN na akcję.

- HANDLOWY - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję.

- NEWAG - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,50 PLN na akcję.

- PZU - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 3,50 PLN na akcję.

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA

11:00 - PROVIDENT - Zwyczajne walne zgromadzenie

- GAMEOPS - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,34 PLN na akcję.

- GAMEOPS - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 70.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GAMES OPERATORS S.A.

- OAT - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 36.570 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA

15:00 - RADPOL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Człuchów. W sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

- MCI - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,54 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA

- DEBICA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 3,72 PLN na akcję.

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

11:00 - SKYLINE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej, wynagrodzenia dla członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.

11:00 - TARCZYNSKI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Ujeździec Mały. W sprawie zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński SA nowych zobowiązań, zgody na udzielenie pożyczek akcjonariuszom spółki.

- KRVITAMIN - Dzień dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,47 PLN na akcję.

- VOTUM - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,35 na akcję.

(PAP)

Ostatnie wiadomości