Skrót wiadomości - środa, 15 września | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2021, 06:02

Skrót wiadomości - środa, 15 września

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt do 85,4 pkt - wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po lipcu 2021 r. wyniosła 3,1 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

Udział Niemiec w polskim eksporcie po lipcu 2021 roku wyniósł 28,6 proc. wobec 28,5 proc. w okresie styczeń-lipiec 2020 roku - podał GUS.

Nominalne godzinowe koszty pracy w II kwartale 2021 r. w Polsce wzrosły o 7,9 proc. rdr, po wzroście o 5,8 proc. rdr w I kwartale i o 5,6 proc. w II kwartale 2020 roku - podał Eurostat.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w lipcu o 12,5 proc. rdr, po wzroście o 18,3 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat

Produkcja przemysłowa w strefie euro w lipcu wzrosła o 1,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,1 proc., po korekcie z -0,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że produkcja mdm wzrośnie o 0,6 proc.

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w sierpniu w ujęciu rdr wzrosły o 3,2 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,9 proc., po zwyżce poprzednio o 2,0 proc.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w sierpniu wzrosła o 5,3 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 5,8 proc., po jej wzroście miesiąc wcześniej o 6,4 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w sierpniu o 2,5 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 7,0 proc., po wzroście w poprzednim miesiącu o 8,5 proc.

Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,5 proc. mdm, wobec +0,8 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,9 proc.

BUDŻET, DŁUG

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku w wersji przyjętej we wtorek przez rząd dla małych i średnich firm to ok. 6,0 mld zł rocznie, a dla dużych 851,4 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji aktu prawnego

Nadwyżka w FUS na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła 8.5 mld zł, o 32,8 proc. mniej rdr - poinformował ZUS.

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 5 serii obligacji łącznie za 1,83 mld zł, z czego obligacje skarbowe za 0,43 mld zł i papiery BGK za 1,40 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 8 serii papierów za maksymalnie 10 mld zł.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2021 r. wyniósł łącznie 9.781,3 mln euro wobec 10.203,3 mln euro na koniec lipca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Światowy dług w II kwartale wzrósł o 4,8 bln USD do 296 bln USD – wynika z raportu IIF. To najwyższy poziom w historii.

GIEŁDA

Przy trwającej na rynkach zagranicznych korekcie, krajowe indeksy również zanotowały umiarkowane spadki. Przecenie największych krajowych spółek przewodziły banki. W tym otoczeniu średnie spółki zdołały ponownie poprawić swoje 14-letnie maksimum.

W środę WIG20 stracił na zamknięciu 0,87 proc. i wyniósł 2.355,23 pkt., WIG zniżkował o 0,46 proc. do 71.711,50 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,27 proc. do 21,677,67 pkt., po czterech dniach wzrostów i wyznaczeniu historycznego rekordu. 14-letnie maksimum poprawił mWIG40, rosnąc o 0,67 proc. do 5.370,44 pkt.

SPÓŁKI

Strata netto grupy Tauron w II kwartale 2021 roku wyniosła 468,8 mln zł wobec 134,4 mln zł straty przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w raporcie.

Bogdanka liczy na udane drugie półrocze i dobry wynik na koniec roku. Nakłady inwestycyjne w 2022 roku mogą być podobne jak w tym roku - poinformował PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil. Jego zdaniem, wysokie ceny węgla na świecie mogą się utrzymać w najbliższych miesiącach.

Priorytetem dla Bogdanki jest walka z rosnącymi kosztami i poprawa efektywności. Spółka chce być samodzielnym podmiotem, pracuje nad dywersyfikacją działalności - poinformował PAP Biznes prezes Bogdanki Artur Wasil.

Pod koniec tego roku, CCC uruchomi sklep HalfPrice w Zagrzebiu. Chorwacja będzie czwartym rynkiem zagranicznym, na którym pojawi się ta marka - podała grupa w komunikacie prasowym.

Huuuge prowadzi zaawansowane rozmowy o potencjalnych przejęciach z 3-4 podmiotami - podali przedstawiciele spółki. Firma nadal planuje istotnie ograniczyć wydatki marketingowe w drugiej połowie roku. W trzecim kwartale liczy na powrót do dwucyfrowego wzrostu przychodów w przypadku dwóch flagowych gier.

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica) - podały spółki w komunikacie prasowym.

PGE zakończyło prace nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziło wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln zł - podał PGE w komunikacie. Wpływ dokonanego odwrócenia odpisów na wynik netto grupy to ok. 32 mln zł. Grupa szacuje zysk netto w pierwszym półroczu 2021 r. na ok. 2.694 mln zł.

Notyfikacja dotycząca uruchomienia oddziału korporacyjnego PKO BP w Rumunii została przesłana przez KNF do Banku Narodowego Rumunii, co przybliża bank do rozpoczęcia działalności oddziału w drugim półroczu 2022 roku - poinformował PAP Biznes Robert Zmiejko, dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego PKO BP.

Erbud podpisał ze Szkołą Główną Handlową umowę na budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego "Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" w Warszawie. Wartość kontraktu to ok. 69,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Lux Med i Bruno Hangartner nabyli w wezwaniu 2.040.337 akcji Swissmed Centrum Zdrowia, w tym 2.030.287 na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 10.050 akcji poza rynkiem regulowanym - podał pośredniczący w wezwaniu PKO BM.

MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 20 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w gminie Wyrzysk - poinformowała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 16,5 mln zł netto.

Supermarket internetowy Frisco, należący do grupy Eurocash, uruchomił nowy oddział w Krakowie. Spółka będzie dostarczała zakupy z magazynu w podkrakowskim Cholerzynie - poinformowało Frisco w komunikacie prasowym.

Zysk netto Banku Pocztowego w I połowie 2021 roku wyniósł 5,5 mln zł, czyli był o 41,2 proc. niższy niż rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie.

mBank zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro - podał bank w komunikacie.

Inpro wyemituje do 35 tys. czteroletnich zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atende optymistycznie ocenia perspektywy trzeciego i czwartego kwartału, ale wskazuje jednocześnie na problemy z dostępnością sprzętu IT, które mogą zaszkodzić wynikom - poinformował zarząd spółki. W październiku grupa planuje przedstawić strategię na kolejne lata, która będzie zawierała m.in. cele finansowe.

Bank Millennium, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, nadal pracuje nad ewentualnym przystąpieniem do programu ugód z klientami, jednak nie podjął decyzji w tej sprawie - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

Atal chce docelowo utrzymywać marżę brutto na sprzedaży na poziomie około 25 proc. - poinformował w środę prezes Zbigniew Juroszek. Spółka podtrzymuje cele na 2021 rok w zakresie sprzedaży i przekazań mieszkań.

Spełniły się warunki do wypłaty przez Wielton dywidendy z zysku osiągniętego w 2020 roku w łącznej kwocie 19,9 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja wynosił na koniec czerwca 2021 roku ok. 2,5 mld zł netto, z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów - podała spółka w raporcie półrocznym. W ciągu sześciu miesięcy br. grupa podpisała umowy o łącznej wartości około 0,4 mld zł, z wyłączeniem konsorcjantów.

Zysk netto Śnieżki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w drugim kwartale 2021 r. o 40 proc. rdr do 20,2 mln zł. Przychody grupy spadły o 13,8 proc. do 226,9 mln zł - poinformowała Śnieżka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 30,4 mln zł zysku netto oraz przychody na poziomie 260,7 mln zł.

Popyt na kredyty hipoteczne i gotówkowe pozostaje w III kwartale bardzo duży, widać także ożywienie kredytowe w segmencie małych i średnich firm. Wzrost popularności wśród klientów wykorzystania kanałów zdalnych powinien się utrzymać także po pandemii - poinformował PAP Biznes wiceprezes Pekao SA Wojciech Werochowski.

Ailleron miał w drugim kwartale 2021 r. 7,23 mln zł EBITDA oraz 46,24 mln zł przychodów, wobec 5,31 mln zł EBITDA oraz 35 mln zł przychodów rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Oczekiwania analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 6,8-7,1 mln zł w przypadku EBITDA oraz 39,9-43,2 mln zł w przypadku przychodów.

Skotan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z emisją 27 mln akcji serii D - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze JR Holding ASI zdecydują w sprawie przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 12 października.

Mercator Medical miał 113,8 mln zł zysku netto w drugim kwartale 2021 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 535,7 mln zł, a EBITDA 118,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego spółki. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi w zeszłym tygodniu szacunkami.

Zysk netto Forte w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 62,2 mln zł wobec 25,5 mln zł straty przed rokiem - podała spółka w w raporcie. W samym drugim kwartale 2021 r. - według obliczeń PAP Biznes - zysk netto wyniósł 35,4 mln zł.

WALUTY

Rynek walutowy może pozostać stabilny aż do przyszłotygodniowego posiedzenia Fed, a do tego czasu EUR/PLN może poruszać się w okolicy 4,55 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem rentowności krajowych SPW mogą wrócić do wzrostów, po środowym spadku.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5502.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1824 USD i 129,11 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej

TOWARY

Miedź na giełdzie metali w Londynie drożeje, ale prognozy dla jej cen pogarszają się. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany nieco wyżej wobec 9.442,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zwyżkują już 4. sesję z rzędu - sytuacja na rynkach paliw coraz bardziej się zacieśnia, a zapasy surowca spadają - informują maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,42 mln baryłek, czyli o 1,52 proc. do 417,44 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Banki dysponują sporymi rezerwami utworzonymi na ewentualne pogorszenie jakości kredytów w związku z pandemią i jeśli spodziewana czwarta jej fala miałaby łagodny przebieg, to część banków jeszcze w 2021 roku może zdecydować się na częściowe rozwiązanie tych rezerw - poinformował PAP Biznes Janusz Miszczak, partner w EY Polska.

Ceny aluminium, które we wrześniu sięgnęły najwyższego poziomu od ponad dziesięciu lat, mogą w najbliższym czasie się ustabilizować. Spadki cen nie są raczej oczekiwane. Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na wzrost notowań aluminium w ostatnim czasie jest m.in. obawa o podaż metalu w Chinach - wskazują analitycy. Oceniają, że notowane na GPW spółki, które korzystają z surowca, mogą mieć trudności z utrzymaniem marż, nawet przy podniesieniu cen swoich produktów.

Wskazana jest korekta policy mix w Polsce, szczególnie w polityce monetarnej, żeby zminimalizować ryzyko utrzymywania się inflacji na wyższym poziomie w dłuższym terminie i narastanie innych nierównowag w gospodarce - uważają uczestnicy debaty makroekonomicznego okrągłego stołu Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Pogłowie świń w czerwcu 2021 r. spadło o 3,5 proc. rdr - podał GUS.

PFR ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm - podał PFR w komunikacie.

Pod koniec lipca 2021 roku 23 banki, w tym 6 komercyjnych i 17 spółdzielczych, mających ok. 7,9 proc. udziału w aktywach sektora, wykazało łączną stratę w wysokości 612,6 mln zł - podała KNF w opracowaniu.

Według projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej klienci operatorów telekomunikacyjnych będą mogli w ciągu 6 miesięcy odzyskać niewykorzystane środki na kartach pre-paid, potem zasilą one Fundusz Szerokopasmowy - poinformował podczas briefingu sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że do ok. 1 zł z maksymalnie 20 zł ma spaść specjalna opłata pobierana przy tej okazji przez operatorów.

Około 200 podmiotów - z administracji rządowej, samorządów, sektora nauki i oświaty, organizacji i firm - podpisało w środę w Warszawie porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 767 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 21 osób, wykonano 27.436 szczepień - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.895.223 zakażenia, 75.454 zgony i 36.803.305 szczepień.

Mamy informację, że ponad 70 proc. polskiego społeczeństwa ma przeciwciała SARS-CoV2 - poinformował w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Ocenił, że przy takim poziomie odporności społeczeństwa w czwartej fali pandemii liczba hospitalizacji może być mniejsza. Andrusiewicz odniósł się do wyników badań prowadzonych od lipca przez Państwowy Zakład Higieny, który zbadał odsetek osób z przeciwciałami koronawirusa w polskim społeczeństwie.

Podczas środowego posiedzenia Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP – poinformowała rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska.

Widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej, żadnego Polexitu nie będzie; chcemy być w Unii, ale jednocześnie chcemy pozostać suwerennym państwem - mówił PAP wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński

Rekonstrukcji rządu nie będzie, choć nie wykluczam jakichś pojedynczym zmian - mówił PAP wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

9 września NIK otrzymała postanowienie o odmowie wszczęcia przez prokuraturę śledztwa ws. zawiadomień dot. Poczty Polskiej i PWPW, związanych z wyborami z 10 maja ub. rok; oba postanowienia będą zaskarżone - poinformował w środę w Sejmie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Raport NIK ws. wyborów korespondencyjnych jest tylko zaczynem do oceny stanu państwa, konieczna jest odpowiedzialność polityczna i karna oraz powołanie komisji śledczej - mówili posłowie opozycji w środę w Sejmie. Poseł PiS przekonywał, że działania rządu były "konieczne, niezbędne i wyjątkowe".

PiS (wraz z Solidarną Polską i Republikanami) popiera 32 proc., KO - 25 proc., Polskę 2050 - 12 proc., a Lewicę 6 proc. badanych zamierzających wziąć udział w wyborach; do Sejmu nie weszłyby: Konfederacja, Koalicja Polska, Porozumienie i Kukiz'15 - wynika z sondażu Kantar.

Kierownictwo PiS powołało pełnomocnika partii do spraw sportu. Został nim europoseł Ryszard Czarnecki - pointowała w środę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego partii.

Na spotkanie w Pałacu Prezydenckim nie stawili się przedstawiciele komitetu strajkowego, bardzo na tym boleję, nieobecni nie mają racji - powiedziała w środę minister w KPRP Bogna Janke. Podkreśliła jednocześnie, że pozostaje otwarta na dialog i spotkanie. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i samorządu zawodów medycznych. Jak dodała, w spotkaniu uczestniczył też wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz członkowie Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP: Jarosław Pinkas i Maria Ochman.

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inny nowoczesny sprzęt, w tym do nagrań, trafi do szkół podstawowych w całym kraju w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", na którego realizację przeznaczono miliard złotych - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem prowadzi śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 25-latka na zakopiańskich Krupówkach. Sprawców brutalnej napaści szuka policja – powiedział w środę PAP zastępca prokuratora rejonowego w Zakopanem Rafał Porębski.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Wiceszefowa KE Viera Jourova podczas debaty w PE poinformowała, że jeśli projekt ustawy medialnej w Polsce zostanie ostatecznie przyjęty, Komisja Europejska oceni zgodność nowych przepisów z prawem UE, w szczególności z prawem dot. swobody przedsiębiorczości.

Zwiększenie tempa szczepień przeciw Covid-19, wzmocnienie gospodarki, lepsza współpraca między krajami unijnymi w sektorze obronności, większe zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu i rozwiązanie problemu nielegalnej migracji to niektóre z głównych wyzwań dla UE, o których w orędziu mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Portugalia ma nawyższy na świecie odsetek ludności w pełni zaszczepionej przeciw Covid-19; do środy szczepienia ukończyło ponad 80 proc. mieszkańców kraju - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) w Lizbonie, wchodząca w skład resortu zdrowia.

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech nieznacznie spada - wynika z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI). Zdaniem eksperta, którego cytuje w środę portal RND, nie należy jednak wyciągać z tego wniosków o końcu czwartej fali pandemii. RKI podał w środę rano, że liczba nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia spadła do 77,9. Dzień wcześniej było to 81,1 infekcji, a tydzień temu - 82,7.

Grupa młodych ludzi od ponad dwóch tygodni prowadzi strajk głodowy przed siedzibą kanclerza federalnego w Berlinie. Protestujący twierdzą, że niemieckie partie polityczne ignorują temat zmian klimatycznych przed wyborami do Bundestagu, które odbędą się pod koniec września.

Na zakończenie wizyty na Słowacji papież Franciszek udał się w środę do miasteczka Szasztin, gdzie odprawił mszę przed sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, patronki kraju. Tego dnia przypada jej wspomnienie liturgiczne, obchodzone jako narodowe święto.

Na południu Francji wciąż zagrażają gwałtowne burze powodujące powodzie - podały w środę służby meteorologiczne. Szef francuskiego MSW Gerald Darmanin zapowiedział wprowadzenie na tych terenach stanu klęski żywiołowej.

Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab został w środę odwołany ze stanowiska w ramach przeprowadzanej przez premiera Borisa Johnsona rekonstrukcji rządu. Raab obejmie stanowisko ministra sprawiedliwości i zostanie zastępcą premiera. Dotychczasowa minister handlu międzynarodowego Liz Truss została w środę mianowana nową minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

Prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek w stanie Kolarodo, że ekstremalne zjawiska pogodowe będą w tym roku kosztować Stany Zjednoczone ponad 100 miliardów dolarów.

Kancelaria prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina poinformowała w środę, że południowokoreańskie siły zbrojne przeprowadziły pierwszy test rakiety balistycznej wystrzeliwanej z okrętu podwodnego. Kilka godzin wcześniej Korea Płn. wystrzeliła dwa pociski balistyczne.

Przeprowadzone w niedzielę w Argentynie obowiązkowe prawybory zakończyły się porażką centrolewicowego rządu prezydenta Alberto Fernandeza, dla którego były pierwszym wyborczym sprawdzianem od jego dojścia do władzy w grudniu 2019 roku.(PAP Biznes)

gor/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości