GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2021, 19:07

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 907/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG o zawieszenie obrotu giełdowego oraz o wykluczenie z tego obrotu certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia:

1) zawiesić obrót giełdowy tymi certyfikatami od dnia 23 września 2021 r.,

2) wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 30 września 2021 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 22 września 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 907/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 września 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów
1.AT0000489406RCNMBAOPEN

kom abs/

Ostatnie wiadomości