Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-21 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 wrz 2021, 07:00

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-21

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-09-21 - 2021-09-27

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

11:00 - SKYLINE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej, wynagrodzenia dla członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.

11:00 - TARCZYNSKI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Ujeździec Mały. W sprawie zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński SA nowych zobowiązań, zgody na udzielenie pożyczek akcjonariuszom spółki.

- CLNPHARMA - Ostatni dzień notowania praw do akcji

Dzień ostatniego notowania 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CELON PHARMA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- KRVITAMIN - Dzień dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 1,47 PLN na akcję.

- MBANK - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.656 akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

- VOTUM - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,35 na akcję.

ŚRODA, 22 WRZEŚNIA

10:00 - ASMGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków RN

11:00 - DELKO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Śrem. W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu spółki

11:00 - HARPER - Zwyczajne walne zgromadzenie

15:00 - KOMPUTRON - Zwyczajne walne zgromadzenie

- CLNPHARMA - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CELON PHARMA S.A.

- FERRO - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,20 PLN na akcję.

- HANDLOWY - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,20 PLN na akcję.

- MERCOR - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,57 PLN na akcję.

CZWARTEK, 23 WRZEŚNIA

10:00 - INTERSPPL - Zwyczajne walne zgromadzenie

PIĄTEK, 24 WRZEŚNIA

09:30 - PBSFINANSE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Katowice. W sprawie dalszego istnienia spółki.

10:00 - AILLERON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych wraz z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

- FASING - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki FASING SA po cenie 12,46 PLN za akcję.

- MCI - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,54 PLN na akcję.

- MUZA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 2 mln PLN.

- WIELTON - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,33 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA

09:00 - SIMPLE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie informacji związanych z zaangażowaniem spółki w poszukiwania inwestora, powołania rewidenta do spraw szczególnych, emisji akcji serii M.

14:00 - VIVID - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Bydgoszcz. W sprawie połączenia ze spółką QUASU Sp. z o.o. wyboru członków RN, zmian w statucie.

(PAP)

Ostatnie wiadomości