GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 13:20

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 911/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz

§ 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 23 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 3 (trzech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 911/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 22 września 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.XS2291632219BNPPBSKB092625.566
2.XS2291632482BNPPBSK092644.255
3.XS2291632565BNPPBSKB09255.918

kom mra

Ostatnie wiadomości