GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 12:53

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A.

Uchwała Nr 914/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki ERBUD S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Erbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości