GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 17:40

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A

Uchwała Nr 916/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A.

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr 178/2005 Zarządu Giełdy z dnia 3 czerwca 2005 r. oraz § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 14.040 (czternaście tysięcy czterdzieści) akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 30 września 2021 r. z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Grupa Lotos SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości