PFR Inwestycje FIZ objął obligacje CCC Shoes&Bags za 360 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 16:10

PFR Inwestycje FIZ objął obligacje CCC Shoes&Bags za 360 mln zł

Spółka CCC Shoes&Bags przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln zł. Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie równej wartości nominalnej - podało CCC w komunikacie.

Jak podano, inwestor zapłacił pierwszą ratę ceny emisyjnej w kwocie 170 mln zł, natomiast druga rata w wysokości 190 mln zł została przelana na rachunek escrow i zostanie zwolniona na rzecz spółki po spełnieniu warunków wskazanych w dokumentach emisji.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się odsetki półroczne o stałej stopie procentowej, z zastrzeżeniem ich zwiększenia na zasadach określonych w dokumentach dotyczących emisji obligacji oraz odsetki odroczone, o stopie procentowej równej sumie stopy bazowej stanowiącej WIBOR 3m i marży.

"(...) przy wykupie obligacji przez CCC Shoes&Bags inwestor będzie uprawniony do dodatkowej płatności uzależnionej od wzrostu wartości akcji w eObuwie .pl" - napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że inwestor będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, a CCC Shoes&Bags będzie miało prawo dokonać wcześniejszego wykupu obligacji pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej prowizji określonej w warunkach emisji.

W przypadku braku wcześniejszego wykupu, wykup obligacji nastąpi 22 września 2028 r.

Grupa CCC podpisała z funduszem inwestycyjnym z grupy PFR umowę emisyjną dotyczącą objęcia obligacji 9 września. Umowa ta miała pozwolić na uzupełnienie struktury długoterminowego finansowania rozwoju CCC oraz zakończenie zmian własnościowych w spółce eobuwie. pl.

(PAP Biznes), #CCC

doa/ ana/

Zobacz także: CCC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości