Ruszyła XX edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2021, 12:22

Ruszyła XX edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z Fundacją GPW zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w jubileuszowej, 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG). SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

- Na GPW przywiązujemy dużą wagę do edukacji finansowej młodzieży, czego odzwierciedleniem jest między innymi organizowana co roku przez Fundację GPW „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”. To ważny i atrakcyjny projekt w naszej ofercie edukacyjnej - podkreśla Piotr Borowski, członek Zarządu GPW. - Cieszymy się, że konkurs SIGG jest popularny wśród uczniów. Obecnie organizujemy już dwudziestą jego edycję w nowej, udoskonalonej wersji i serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia w niej udziału. W tym konkursie każdy jest wygrany, ponieważ nabyta podczas gry wiedza finansowa będzie służyć młodym ludziom w podejmowaniu świadomych, racjonalnych decyzji inwestycyjnych w przyszłości.

W dotychczasowych edycjach SIGG udział wzięło łącznie ponad 290 tys. uczniów. Rejestracja do tegorocznej, 20. edycji SIGG potrwa od 21 września do 22 października 2021 r. Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej zostaną nagrodzone. Na zwycięski  zespół czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne  otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1 do 26 miejsca). Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 90 tys. zł. Nagrody przewidziano zarówno w części edukacyjnej, jak i w części inwestycyjnej konkursu.

Organizatorami konkursu  są GPW oraz Fundacja GPW, partnerami: Fundacja im. Lesława A. Pagi (Partner Strategiczny), Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing, Dom Maklerski BOŚ, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a także Warszawski Instytut Bankowości. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami medialnymi są: Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i dziennik „Rzeczpospolita” oraz Kurier Nauczycielski.

Udział w SIGG

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Potrzebną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i działania rynku kapitałowego uczestnicy mogą zdobywać przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej SIGG.

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów giełdowych oraz symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej - polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe,
  • edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie instrumenty chcą zainwestować i dokonują transakcji. Aplikacja SIGG doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala  uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Harmonogram tegorocznej edycji SIGG

  • 6 października - 15 października 2021 r. - gra testowa
  • 2 listopada 2021 - 7 stycznia 2022 r. – etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach
  • 1 marca 2022 - 31 marca 2022 r. – etap 2: transakcje na kontraktach terminowych
  • 28 kwietnia 2022 r. – Finał SIGG w Sali Notowań GPW

Dodatkowo każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Dogrywka w regionach

W 20. edycji SIGG organizator przygotował dodatkową formę rywalizacji, która pozwoli najlepszym zespołom w rankingach wojewódzkich wzmocnić szanse na udział w Finale SIGG. Do rywalizacji w Dogrywce uprawnione będą zespoły znajdujące się na 1 i 2  pozycji w danym województwie na koniec obu etapów SIGG (za wyjątkiem zespołów, które już zakwalifikowały się do finału zgodnie z regulaminem projektu).

Rejestracja

Rejestracji dokonuje nauczyciel - opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/. Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje szkołę, nauczyciela oraz zespół. Konkurs rozpoczyna się grą testową.

Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W sierpniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 804,7 mln zł. Na koniec sierpnia br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 366 spółek (362 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości