Fitch Ratings podniósł perspektywy ratingów Banku Pekao | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 09:00

Fitch Ratings podniósł perspektywy ratingów Banku Pekao

Agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła perspektywy ocen ratingowych Banku Pekao S.A. długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) oraz krajowej oceny długoterminowej do stabilnych z negatywnych oraz utrzymała wszystkie oceny ratingowe na dotychczasowym poziomie.

Fitch podał, że podniesienie perspektywy na stabilną odzwierciedla „szybkie ożywienie gospodarcze, które wspiera średnioterminowe oczekiwania Fitch dotyczące stabilnych wskaźników jakości aktywów i stopniowej odbudowy rentowności operacyjnej, która w 2020 została obniżona przez znaczące obniżki stóp procentowych oraz rewizję perspektywy dla środowiska operacyjnego polskich banków, która w dużym stopniu wpływa na ratingi banku.”

W ocenie Fitch ocena VR Banku Pekao na poziomie „bbb+” „odzwierciedla jego dobrze zdywersyfikowany model biznesowy, znaczący udział w rynku i rozbudowaną sieć zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, konserwatywny apetyt na ryzyko, silną pozycję kapitałową i płynnościową. Nowa średnioterminowa strategia Pekao jest w dużej mierze kontynuacją poprzedniej i cele biznesowe i finansowe na 2024 r. wydają się możliwe do zrealizowania”

Aktualne oceny ratingowe Fitch dla Banku Pekao są następujące:

  • Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
  • Viability rating: "bbb+";
  • Ocena wsparcia: "5";
  • Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".
  • Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)”; Perspektywa: "Stabilna";
  • Krajowa krótkoterminowa ocena: „F1+(pol)”.

O Banku Pekao:

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Spółka, #PEO

Zobacz także: Bank Pekao SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości