GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki ALTA S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 17:41

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki ALTA S.A

Uchwała Nr 924/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 74.500 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRNSU00096”.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ALTA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 października 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLTRNSU00013”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Alta SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości