NuScale Power podpisuje porozumienie o współpracy (MoU) z Getka i UNIMOT | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 09:12

NuScale Power podpisuje porozumienie o współpracy (MoU) z Getka i UNIMOT

NuScale Power, Grupa Getka (Getka) oraz UNIMOT S.A. (UNIMOT) ogłosiły dzisiaj, że podpisały porozumienie o współpracy mające na celu wspólne rozpoznanie możliwości wdrożenia technologii małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor - SMR) firmy NuScale Power, jako rozwiązania mogącego docelowo zmodyfikować istniejące w Polsce elektrownie zasilane węglem. Getka to mające swoją siedzibę w Oklahomie zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne oferujące konstrukcje do przesyłu oraz dostaw ropy naftowej, produktów rafineryjnych oraz energii pochodzącej z alternatywnych źródeł. Poprzez swoją „Strategię Zerowego Odziaływania” (ang. Zero Impact Strategy), Getka koncentruje się na redukcji poziomu emisji przy wykorzystaniu energii odnawialnej. UNIMOT to polska multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje swoim klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną, pochodzącą m.in. ze źródeł odnawialnych. Zawarte porozumienie ma na celu wykorzystanie wartości, jaką niesie za sobą międzynarodowe partnerstwo i współpraca w badaniu możliwości zastosowania technologii SMR firmy NuScale do modyfikacji elektrowni węglowych na terenie całego kraju.

Na mocy porozumienia o współpracy, NuScale będzie wspierał Getka oraz UNIMOT w badaniu możliwości zastosowania technologii SMR firmy NuScale, jako rozwiązania modyfikującego/modernizującego istniejące elektrownie węglowe, a także, szerzej, badaniu możliwości wdrożenia nowych technologii jądrowych w Polsce. Analizy będą obejmowały czynniki techniczne, ekonomiczne, prawne, regulacyjne, finansowe oraz organizacyjne.

“NuScale cieszy się z partnerstwa z firmami Getka i UNIMOT oraz potencjalnego wdrożenia elektrowni NuScale Power w Polsce,” mówi John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. “Partnerstwo między naszymi trzema firmami pokazuje wszechstronność i wartość technologii SMR firmy NuScale dla różnych zastosowań. Małe reaktory modułowe firmy NuScale stanowią nieemisyjne, niezawodne oraz przystępne rozwiązania energetyczne, które mogą być wykorzystywane do modyfikacji elektrowni zasilanych węglem w całej Polsce.”

“Ten projekt wpisuje się w nasze zaangażowanie w dekarbonizację i dywersyfikację polskiej infrastruktury energetycznej,” mówi Dariusz Cichocki, prezes i dyrektor generalny Grupy Getka. “Kontynuując naszą współpracę z firmą UNIMOT, jesteśmy zadowoleni z faktu współpracy z firmą NuScale i możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek Europy Środkowej.”

“Cieszymy się, że to kolejny obszar w ramach rozwijania niskoemisyjnych projektów w Polsce, w który możemy się zaangażować jako Grupa UNIMOT w procesie dekarbonizacji. Naszą rolą będzie promowanie technologii SMR, jako stabilnej alternatywy dla technologii węglowych, i pozyskiwanie partnerów biznesowych na polskim rynku. Docelowo chcemy również tworzyć platformę współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi i potencjalnymi polskimi dostawcami komponentów dla rozwijania tej technologii w Polsce. Dzięki temu możemy w aktywny sposób wspierać transformację energetyczną Polski, jednocześnie dywersyfikując biznes naszej Grupy” – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

W sierpniu 2020 r. firma NuScale przeszła do historii, stając się pierwszą i jedyną firmą, której SMR otrzymał zatwierdzenie konstrukcji od Komisji Nadzoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych, a w lipcu 2021 r. Komisja opublikowała proponowaną regulację dotyczącą certyfikacji konstrukcji firmy NuScale, co jest kluczowym krokiem w kierunku budowy i wdrożenia tej technologii SMR. Firma utrzymuje dynamikę programu mającego na celu komercjalizację technologii SMR, na co składa się rozwój łańcucha dostaw, standardowy projekt instalacji, planowanie dostaw do elektrowni oraz plany rozruchu i odbioru.

O spółce NuScale Power:

NuScale Power stworzył nową elektrownię jądrową wyposażoną w modularny lekki reaktor wodny, w celu dostarczania energii do produkcji elektryczności, ciepła komunalnego, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań procesów cieplnych. Ta pionierska konstrukcja małego reaktora modularnego (SMR) wyposażona jest w produkowany całkowicie w fabryce moduł NuScale Power Module™, o mocy zainstalowanej 77 MW, wykorzystujący bezpieczniejszą, mniejszą, i skalowalną wersję technologii reaktora wodnego ciśnieniowego. Skalowalna konstrukcja firmy NuScale – elektrownia, która może pomieścić do 4, 6 lub 12 pojedynczych modułów – oferuje korzyści płynące z nieemisyjnej energii oraz redukuje nakłady finansowe związane z budową elektrowni nuklearnych o mocy wielu gigawatów. Inwestorem większościowym w NuScale jest Fluor Corporation, globalne przedsiębiorstwo inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane posiadające 70-letnią historię w komercyjnej energetyce jądrowej.

O Grupie Getka:

Getka to mające swoją siedzibę w Oklahomie zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne oferujące konstrukcje do przesyłu oraz dostaw ropy naftowej, produktów rafineryjnych, oraz alternatywnej energii. Firma koncentruje się na strategicznym krajowym oraz globalnym rozwoju, który łączy w sobie bezpieczeństwo zasobów i rezerw energetycznych Stanów Zjednoczonych z dzisiejszym, podlegającym ciągłym zmianom, światowym rynkiem energii. 

O spółce UNIMOT:

UNIMOT S.A. to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje swoim klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną, pochodzącą m.in. ze źródeł odnawialnych. UNIMOT buduje sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA, a od czerwca 2020 r. Grupa Unimot oferuje panele fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar. UNIMOT ma ponad 25 lat doświadczenia na rynku. Od marca 2017 r. firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #UNT

Zobacz także: Unimot SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości