ZE PAK miał 20 mln zł zysku netto po I półroczu wobec 261 mln zł straty przed rokiem | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2021, 19:02

ZE PAK miał 20 mln zł zysku netto po I półroczu wobec 261 mln zł straty przed rokiem

Zespół Elektrowni PAK zakończył pierwsze półrocze 2021 roku zyskiem netto w wysokości prawie 20 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 261 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

W pierwszym półroczu przychody ZE PAK spadły 6,16 proc. i wyniosły 985,7 mln zł. Grupa zanotowała też spadek o 16,61 proc. wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

Spadek produkcji w największej mierze dotyczył bloku 474 MW (dawna elektrownia Pątnów II), który w marcu został odstawiony do planowanego remontu.

Do zmniejszenia produkcji przyczyniło się również niższe na początku roku wydobycie węgla w kopalniach zaopatrujących spółkę, co uniemożliwiło optymalne wykorzystanie źródeł wytwórczych.

Poza niższym wolumenem produkcji na spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wpłynęło obniżenie jej ceny o 1,19 proc.

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zwiększyły się rdr o 26,91 proc. w wyniku realizowania wyższego wolumenu produkcji energii zielonej, a także wyższej średniej ceny praw majątkowych.

Grupa ZE PAK w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowała na działalności operacyjnej zysk w wysokości 15,6 mln zł. Przed rokiem grupa poniosła stratę operacyjną w wysokości 308,6 mln zł, do której istotnego zwiększenia przyczyniły się zdarzenia jednorazowe dotyczące wyników testów na utratę wartości aktywów, które zwiększyły stratę o 289 mln zł.

EBITDA grupy po sześciu miesiącach tego roku wyniosła 83,2 mln zł wobec 60,9 mln zł przed rokiem.

W pierwszym półroczu 2021 roku na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynął ujemny wynik działalności finansowej w wysokości 5,2 mln zł. Grupa zrealizowała zysk brutto w wysokości 10,4 mln zł.

Zysk netto w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł prawie 20 mln zł. Na wynik netto pozytywnie wpłynęło obniżenie podatku dochodowego związane z aktywowaniem odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w elektrowni Pątnów I.

(PAP Biznes), #ZEP

pr/ ana/

Zobacz także: ZE PAK SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości