Captor Therapeutics osiąga znaczące postępy w rozwoju jednego ze swoich flagowych projektów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 08:25

Captor Therapeutics osiąga znaczące postępy w rozwoju jednego ze swoich flagowych projektów

Spółka Captor Therapeutics dokonała znaczących postępów w pracach badawczo-rozwojowych nad jednym ze swoich podstawowych projektów – oznaczonym symbolem CT-03 - kandydatem na lek mającym znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych, płuc i piersi. Wyniki przeprowadzonych badań, zgodnie z oczekiwaniem wykazały, że rozwijane przez Captor związki małocząsteczkowe skutecznie degradują białko MCL-1 w mysich modelach nowotworowych. Tym samym ujawniono cel molekularny, MCL-1, który jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój oraz oporność nowotworów. To istotny pozytywny krok w rozwoju kandydata na lek.

Captor Therapeutics poinformował o osiągnięciu istotnych efektów w pracach badawczo-rozwojowych w projekcie CT-03. Spółka ujawniła także cel molekularny tego projektu. Uzyskane przez Spółkę wyniki potwierdziły, że związki małocząsteczkowe rozwijane w ramach projektu CT-03 skutecznie degradują białko MCL-1 (ang. Induced Myeloid Leukaemia Cell Differentiation Protein), będące celem molekularnym tego projektu. Aktywność degradacyjna wymienionych związków została wykazana w szerokim zakresie modeli nowotworowych. Projekt kandydata na lek CT-03 ma
w przyszłości wspierać leczenie nowotworów hematologicznych, takich jak białaczka, chłoniaki,szpiczaki oraz guzów litych, w tym raka piersi oraz płuc.

- Pozytywne wyniki farmakologiczne uzyskane w mysim modelu nowotworowym, są najlepszym potwierdzeniem potencjału  technologii celowanej degradacji białek, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak trudnym celem molekularnym jest MCL-1. Mimo, że jest to białko o dobrze poznanej roli chorobotwórczej, klasyczne podejścia rozwoju leków, do tej pory nie pozwoliły na rejestrację żadnego leku skierowanego wobec MCL-1 - mówi dr Thomas Shepherd, prezes Captor Therapeutics.

Projekt CT-03 jest obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego, podobnie jak cztery inne własne projekty badawczo-rozwojowe z pipeline`u Captor Therapeutics.

Postępy, których dokonał zespół naukowców Captor Therapeutics oznaczają, że terapia rozwijana przez Spółkę ma wysoki potencjał dalszego rozwoju. 28 października br. podczas konferencji branżowej „Targeted Protein Degradation Summit” dyrektor naukowy i współzałożyciel Captora, dr Michał Walczak, przedstawi dalsze informacje dot. rozwoju projektu CT-03, w tym wyniki badań przedklinicznych potwierdzających wysoką aktywność degraderów białka MCL-1.

Spółka obecnie pracuje nad kilkoma projektami badawczymi, z czego trzy są zaawansowane, w tym CT-03. Przewiduje się, że dwa z nich mają wejść w fazę badań klinicznych w 2023 roku.

Źródło: Spółka, #CTX

Zobacz także: Captor Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości