GPW: Komunikat - lista alertów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 17:54

GPW: Komunikat - lista alertów

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 września 2021 r. (Główny Rynek GPW)

Na podstawie Uchwały Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW Giełda dokonała w dniu dzisiejszym okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW.

Do segmentu LISTA ALERTÓW zakwalifikowane zostały akcje 1 emitenta.

Lista emitentów (aktualnie jeden emitent), których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW, zawierająca informację dotyczącą liczby kolejnych kwalifikacji, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy z dnia 10 października 2019 r. akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu LISTA ALERTÓW notowane są w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (w każdym dniu sesyjnym), z zastrzeżeniem, że zgodnie z § 5 ww. uchwały akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu LISTA ALERTÓW co najmniej po raz szósty z rzędu notowane są w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (w wybranym dniu sesyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 i ust. 7 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).

Niniejszy komunikat wraz z załącznikiem oraz pełny tekst przywołanej na wstępie uchwały Zarządu Giełdy dotyczącej kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW dostępne są na stronie internetowej Giełdy.

kom mra

Ostatnie wiadomości