USC uważa, że Grupa Żywiec powinna zapłacić 127 mln zł zaległego podatku z odsetkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 18:44

USC uważa, że Grupa Żywiec powinna zapłacić 127 mln zł zaległego podatku z odsetkami

Wyniki kontroli Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wskazały, że Grupa Żywiec powinna dopłacić ok. 85 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz ok. 42 mln zł z tytułu odsetek - podała spółka w komunikacie. Firma nie zgadza się z ustaleniami urzędu.

Jak poinformowała Grupa Żywiec przedmiotowa kontrola obejmuje swoim zakresem zbadanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014 -2015 r.

"Z analizy treści wyniku kontroli wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2015 r. spółka niewłaściwie ujęła koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych. Jednocześnie ŚUCS w wyliczeniu zobowiązania podatkowego nie uwzględnił odliczonych przez spółkę strat podatkowych za lata 2012-2013" - czytamy w komunikacie.

"(...) w oparciu o przedstawione wyliczenia ŚUCS, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi ok. 85 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz ok. 42 mln zł z tytułu odsetek" - dodano.

W opinii zarządu Grupy Żywiec, wnioski ŚUCS nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

"Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań" - poinformowano.

"W konsekwencji, spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli, dlatego też nie zamierza skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń wyniku kontroli i na dalszym etapie będzie kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej" - dodano.

(PAP Biznes), #ZWC

jow/ ana/

Zobacz także: Grupa Żywiec SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości