Zysk netto PGE w I półroczu wyniósł 2,719 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 20:50

Zysk netto PGE w I półroczu wyniósł 2,719 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

Zysk netto grupy PGE wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 2.719 mln zł wobec 637 mln zł straty rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Spółka szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto na około 2.694 mln zł.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 2.690 mln zł wobec 688 mln zł straty przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 3.158 mln zł wobec 271 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 5.254 mln zł, co oznacza wzrost o 87 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 21,9 mld zł i były niższe o 4 proc. rdr.

W połowie września grupa informowała o zakończeniu prac nad testami na utratę wartości aktywów i stwierdziła wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln zł. PGE szacowała wtedy skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu 2021 r. na ok. 2.694 mln zł.

Wcześniej, 30 sierpnia, grupa PGE szacowała, że jej EBITDA w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła ok. 5.229 mln zł, a w samym drugim kwartale ok. 3.023 mln zł.

(PAP Biznes), #PGE

pel/

Zobacz także: PGE SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości