Zysk netto PGE w I półroczu wyniósł 2,72 mld zł, EBITDA 5,25 mld zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2021, 21:14

Zysk netto PGE w I półroczu wyniósł 2,72 mld zł, EBITDA 5,25 mld zł (opis)

Zysk netto grupy PGE wyniósł w pierwszym półroczu 2021 roku 2.719 mln zł wobec 637 mln zł straty rok wcześniej, a EBITDA wzrosła o 87 proc. rdr do 5.254 mln zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto na około 2.694 mln zł, a EBITDA na ok. 5.229 mln zł.

Zysk netto jednostki dominującej PGE wyniósł w tym okresie 2.690 mln zł wobec 688 mln zł straty przed rokiem.

Jak podała spółka, wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł.

"Cieszy nas dobry wynik finansowy, który jest efektem prowadzonej restrukturyzacji działalności grupy. Musimy jednak pamiętać, że wynika on również z szeregu czynników jednorazowych, jak rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej, czy nadspodziewanie korzystnych warunków rynkowych, takich jak m.in. spadek importu energii elektrycznej do Polski, silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku dynamicznego wzrostu gospodarczego po okresie epidemii. Pozwoliły one oddalić o kilka miesięcy problemy dla energetyki nadchodzące wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w I półroczu 3.158 mln zł wobec 271 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 5.254 mln zł, co oznacza wzrost o 87 proc. rdr.

EBITDA powtarzalna wzrosła o 38 proc. do 4,29 mld zł.

W segmencie Energetyka Konwencjonalna zysk EBITDA wyniósł 2.049 mln zł, co oznacza wzrost o 165 proc. rdr. Jak podała PGE, spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy. Na wyniki pozytywnie wpłynęło również rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w wysokości ok. 930 mln zł.

Segment Ciepłownictwo zanotował zysk EBITDA na poziomie 715 mln zł, co dało wzrost o 45 proc. rdr. Poprawa wyników to efekt wzrostu produkcji oraz cen ciepła.

W Energetyce Odnawialnej EBITDA wyniosła 382 mln zł i była wyższa o 27 proc. rdr. Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany mniej korzystnymi warunkami wietrznymi.

W obszarze Dystrybucji EBITDA była na poziomie 1.382 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. rdr. Wzrost wyników to efekt głównie większego wolumenu przesyłanej energii.

W Obrocie EBITDA sięgnęła 706 mln zł, czyli wzrosła o 278 proc. rdr. Spółka tłumaczy, że nastąpił wzrost marży handlowej w efekcie bardziej korzystnego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Przychody ze sprzedaży grupy PGE wyniosły w pierwszym półroczu 21,9 mld zł i były niższe o 4 proc. rdr.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych grupy wzrósł 15 proc. rdr do 32,9 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem skokowego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych.

Produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym wzrosła o 20 proc. rdr do 17,6 TWh. Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 15 proc. rdr do 11,3 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 1,2 TWh (spadek o 8 proc. rdr).

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 18,6 TWh (wzrost o 8 proc. rdr). Sprzedaż energii do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh (spadek o 7 proc. rdr). Wolumen sprzedaży ciepła wzrósł o 16 proc. rdr do 32,1 PJ.

Nakłady inwestycyjne grupy w I półroczu 2021 r. wyniosły 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe rok do roku. Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej, głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej, gdyż w II kwartale 2020 r. realizowane były farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II.

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w pierwszym półroczu 3,29 mld zł i były niższe o 38 proc. rdr.

Poziom zadłużenia netto wyniósł na koniec czerwca 5,9 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 3,5 mld zł w relacji do I półrocza 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA wyniósł 0,71x wobec 1,71x w analogicznym okresie 2020 r.

(PAP Biznes), #PGE

pel/

Zobacz także: PGE SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości