Grupa Pozbud podsumowuje pierwsze półrocze 2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2021, 09:45

Grupa Pozbud podsumowuje pierwsze półrocze 2021

Notowana na GPW grupa kapitałowa, obecna m.in. w branży stolarki otworowej i specjalistycznych prac budowlanych, ma za sobą bardzo udane półrocze. Zarząd zakłada, że wzrost skali działalności i wyników przyniosą rozwijane dwa segmenty działalności – modernizacja wagonów kolejowych oraz sprzedaż i produkcja magazynów energii, w którym to obszarze partnerem technologicznym została singapurska firma Durapower.

Grupa Pozbud zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku blisko 92 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Analizując porównywalne dane w zakresie wypracowanych wyników finansowych (korekta wyników I poł. 2020 o zdarzenia typu one-off) widać, iż Grupa Pozbud poprawiła również marże, dzięki czemu zyski wzrosły mocniej niż przychody. W takim ujęciu wynik EBITDA był o około 15% wyższy rok do roku (22,1 mln zł), a zysk netto wzrósł o około 48%, do 15 mln zł.

- Pierwsza połowa bieżącego roku pokazała efekty działań optymalizacyjnych, trwających od połowy zeszłego roku. Zaraportowalibyśmy bowiem jeszcze wyższe wyniki, gdyby nie strategicznie słuszny rozwój produkcji drewnianych drzwi i okien dla deweloperów mieszkaniowych. Współpracujemy w tym obszarze w modelu, w którym nie tylko dostarczamy stolarkę, ale również ją montujemy. W rezultacie notujemy przesunięcie czasu fakturowania i rozpoznania przychodów nawet o kilka miesięcy wobec czasu produkcji, ponosząc na bieżąco koszty. Możemy pochwalić się tym, że eksport naszej stolarki do USA wzrósł o 85% rdr – wskazuje Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

- Stawiamy na rozwój segmentu przemysłu kolejowego oraz OZE, które to segmenty powinny stać się wiodącymi obszarami aktywności biznesowej Grupy Pozbud. W pierwszym segmencie podpisaliśmy już w konsorcjum z naszym partnerem dwie umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł, a Zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego przez powołanie Pana Pawła Piotrowskiego. W drugim obszarze zawarliśmy dopiero co porozumienie co do budowy w Polsce fabryki magazynów energii dla odbiorców europejskich, a naszymi partnerami została globalnie działająca firma technologiczna Durapower oraz specjalizująca się w rozwiązaniach typu IIoT firma Elmodis. To właśnie magazyny energii mogą zdeklasować wielkością generowanych zysków resztę naszych obszarów biznesowych – dodaje Prezes Fojt.

Wartość kapitałów własnych na koniec pierwszego półrocza 2021 wzrosła względem stanu sprzed roku o prawie 15 mln zł, zbliżając się do 237 mln zł. Patrząc nawet w krótszej perspektywie, Grupie Pozbud udało się zmniejszyć wartość zobowiązań długo- i krótkoterminowych względem końca roku 2020, w tym wartość zobowiązań odsetkowych spadła o 19,2 mln zł (-16%).

- Dbamy o stabilne, silne finanse, które są podstawą myślenia o dalszej ekspansji w poszczególnych segmentach działalności. Zainicjowaliśmy w naszym biznesie wiele zmian, dlatego też widzimy potencjał do dalszych pozytywnych trendów w prezentowanych wskaźnikach. Na pewno dodatkowo budowaniu wartości fundamentalnej służy zaangażowanie kapitałowe władz Spółki – dodaje Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu w Pozbud S.A.

Warto zauważyć, że w segmencie stolarki otworowej Pozbud do tej pory bazował w dużym stopniu na działalności handlowej i podwyższaniu wartości dodanej zakupionych półproduktów, podczas gdy obecnie skupia się na wzroście marży w oparciu o własne wyroby gotowe. W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych miała wartość 22 mln zł, w bieżącym roku celem Spółki jest osiągnięcie poziomu 35 mln PLN, a finalnie w pięć lat ma przekroczyć próg 100 mln zł. Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie sprzedaży drzwi wewnętrznych.

Z kolei w segmencie usług budowlanych Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R (721 mln zł) umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł.

W segmencie modernizacji wagonów kolejowych Grupa Pozbud podpisała pierwsze umowy o wartości 70,6 mln zł z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów. Łącznie złożono oferty dotyczące 130 wagonów na kwotę 590 mln zł, firma czeka na rozstrzygnięcia. Pozbud planuje udział w kolejnych postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. Zaangażowanie w transport kolejowy, którego rozwój pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego, jest zbieżne z priorytetami proekologicznymi Grupy Pozbud. Realizować je będzie również aktywność w obszarze OZE, w ramach którego Grupa Pozbud zakłada aktywność w obszarze dewelopowania projektów odnawialnych źródeł energii oraz w obszarze sprzedaży i produkcji systemów magazynowania energii elektrycznej oraz zarządzania nią (optymalizacja kosztów i jakości). W ramach działalności deweloperskiej OZE w weryfikacji jest osiem lokalizacji, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Z kolei w zakresie systemów magazynowania energii Pozbud zawarł już partnerstwo technologiczne z singapurską firmą Durapower, która będzie również partnerem przy budowie fabryki baterii w Polsce o docelowych mocach wytwórczych 2GWh rocznie. Za rozwiązania z zakresu przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) odpowiadać będzie z kolei krakowska firma Elmodis.

O spółce Pozbud:

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).


​W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią,
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #POZ

Zobacz także: Pozbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości