Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d. (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 paź 2021, 19:20

Grupa CCC miała w II kw. 2021/22 100 mln zł zysku netto j. d. (opis)

Grupa CCC miała w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22, czyli w okresie maj-lipiec, 100 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 449,6 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 42 mln zł, a z zaniechanej 68 mln zł.

Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 79,6 mln zł wobec 130 mln zł straty przed rokiem.

Przychody grupy wyniosły 2.047,7 mln zł wobec 1.457 mln zł rok wcześniej, czyli wzrosły o 41 proc. rdr. Spółka podała, że w stosunku do II kwartału 2019 r. wzrost sprzedaży wyniósł 5 proc.

Na początku sierpnia CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za drugi kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 250 mln zł, zysk operacyjny 112 mln zł, a przychody 2,036 mld zł.

Jak poinformował w komunikacie prasowym prezes CCC Marcin Czyczerski, drugi kwartał był najlepszym sprzedażowo okresem w całej historii spółki.

"To efekt powrotu klientów do sklepów stacjonarnych, przy utrzymanej wysokiej dynamice sprzedaży internetowej oraz bardzo dobrym debiucie nowej sieci HalfPrice" - podała spółka.

Marża brutto wzrosła o 2,2 pp. rdr. Marża EBITDA wyniosła 11,3 proc.

CCC podało, że 43 proc. sprzedaży w II kwartale stanowiły przychody z kanałów e-commerce (wzrost o 3,6 pp.). Sprzedaż Modivo wzrosła o 95 proc. rdr, ccc. eu o 44 proc., a DeeZee 80 proc. rdr.

Sprzedaż grupy eobuwie. pl wyniosła w drugim kwartale 805 mln zł (+55 proc. rdr), przy rentowności EBITDA na poziomie 7,8 proc.

W całym pierwszym półroczu 2021/22 grupa CCC miała 86,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 868,9 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 21,5 mln zł wobec 417,7 mln zł straty EBIT w analogicznym okresie rok wcześniej, a przychody wzrosły w tym czasie do 3,476 mld zł z 2,229 mld zł.

Skonsolidowane przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły w I półroczu minus 56,3 mln zł.

Na koniec lipca grupa CCC posiadała zobowiązania z tytułu zadłużenia w wysokości 1,72 mld zł, które składały się z kredytów bankowych, obligacji oraz finansowania pomocowego.

Grupa CCC posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie. pl, Modivo i DeeZee.

Od maja 2021 r. spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. Sieć liczy 30 sklepów w Polsce, Czechach, Austrii i na Węgrzech. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 40,2 mln zł i stanowiły 1,2 proc. całkowitej sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r.

Jeszcze jesienią grupa CCC planuje przedstawić aktualizację strategii Go.22.

(PAP Biznes), #CCC

pel/ doa/ mfm/

Zobacz także: CCC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości