Skrót wiadomości - wtorek, 12 października | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 paź 2021, 06:02

Skrót wiadomości - wtorek, 12 października

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WYWIADY PAP BIZNES

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, liczy na utrzymanie wysokich dynamik sprzedaży w kolejnych kwartałach, choć wzrosty mogą być niższe z powodu wysokiej bazy - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Bajołek. Celem na 2022 rok jest co najmniej utrzymanie poziomu rentowności procentowej EBITDA i wejście na co najmniej dwa nowe rynki.

Grupa Votum w segmencie roszczeń bankowych uzyskała w III kwartale 258 wyroków sądowych, z czego 96 proc. było korzystnych dla klientów. Votum obserwuje w ostatnim czasie rosnącą aktywność sądów w rozstrzyganiu spraw frankowych - poinformował PAP Biznes prezes Votum Robin Lawyers, Kacper Jankowski.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Podwyżka stóp procentowych ma zapobiec pojawieniu się efektów II rundy i spirali płac za kilka kwartałów - powiedział w trakcie gali Polski Kompas w Warszawie prezes NBP Adam Glapiński.

Ustalenie na poziomie europejskim, by wydatki na obronność nie były zaliczane do deficytu budżetu państwa byłoby bardzo wskazane - powiedział w trakcie gali Polski Kompas w Warszawie prezes NBP Adam Glapiński.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,1 proc. z 4,6 proc. prognozowanych w lipcu, a na 2022 r. obniżył do 5,1 proc. z 5,2 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

W III kw. 2021 r. liczba pracowników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienili pracę spadła kwartał do kwartału o 1 pkt. proc. do 19 proc. - wynika z badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzonego przez firmę Randstad. To kolejny kwartał spadku. Jak wskazują autorzy badania, umocnienie się tego trendu zwiastuje postępującą konkurencję firm o kandydatów.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec września wyniosła 846,4 tys. wobec 833,0 tys. na koniec sierpnia i wobec 725,17 tys. na koniec grudnia 2020 roku - poinformował ZUS.

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski we wrześniu wzrósł o 2,11 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,03 proc. i wyniósł 100,66 pkt. wobec 100,62 pkt. miesiąc wcześniej po korekcie - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w październikowej edycji World Economic Outlook. Według MFW, kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie VI-VIII 2021 wyniosła 4,5 proc., wobec 4,6 proc. w V-VII - podało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że w tym czasie stopa bezrobocia wyniesie 4,5 proc.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w październiku było słabsze niż się spodziewano - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 22,3 pkt. wobec 26,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 23,5 pkt.

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w sierpniu wyniosła 10,439 mln wobec 11,098 mln odnotowanych miesiąc wcześniej, po korekcie z 10,934 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu Pracy.

BUDŻET, DŁUG

Według szacunków Ministerstwa Finansów dochody JST z PIT, CIT i subwencji ogólnej w 2021 r. wyniosą ok. 145 mld zł – poinformował podczas wideokonferencji minister finansów Tadeusz Kościński.

GIEŁDA

WIG20 i WIG przez większą część dnia pozostawały ok. 0,4 proc. pod kreską, po trzech wzrostowych sesjach, jednak na koniec dnia zdołały poprawić rekordy z poprzedniej sesji. Choć mocno traciło Allegro, to wzrosty LPP i CD Projektu pozwoliły WIG20 wyznaczyć nowe 3-letnie maksimum. WIG zbliżył się do poziomu 75 tys. pkt i poprawił historyczny szczyt.

WIG20 zyskał 0,61 proc. poprawiając 3-letni szczyt do 2.472,33 pkt., a WIG wzrósł o 0,37 proc. do rekordowych 74.736,92 pkt. Indeks średnich spółek zakończył trwającą 9 sesji serię wzrostów i poszedł w dół o 0,17 proc. do 5.574,17 pkt. sWIG80 stracił 0,11 proc. do 21.685,30 pkt.

SPÓŁKI

Amazon wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zdaniem analityków, wprowadzenie oferty Prime Amazon w Polsce we wtorek to element zwiększający konkurencję na rynku e-commerce w Polsce. Udziały w rynku i marża EBITDA Allegro mogą być pod presją.

Platforma handlu internetowego AliExpress, należąca do Alibaba Group, otwiera pod Łodzią pierwsze samodzielne centrum logistyczne - podała spółka w komunikacie prasowym.

PGNiG rozpoczął proces optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej PGNiG przyjmując wybrany wariant przekształceń organizacyjno-majątkowych spółki - podało PGNiG w komunikacie.

Zarząd Dino Polska zdecydował, że w ramach programu emisji z 2017 r. spółka wyemituje 200.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Ten Square Games po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych skupi się na realizacji strategii dywersyfikacji, chce wzmacniać portfolio tytułów - poinformowała spółka w komunikacie.

Szybkie zakończenie przeglądu strategicznych przez Ten Square Games jest zaskakujące - oceniają analitycy, którzy spodziewali się, że jego wynikiem może być odsprzedaż pakietu większościowego do inwestora branżowego. Ich zdaniem oczekiwania wycenowe akcjonariuszy mogły być wyższe niż oferty, które dostawała spółka, stąd decyzja o zakończeniu przeglądu i koncentracja na obecnej strategii oraz pozostaniu na GPW.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało we wtorek o powołaniu Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego do rady nadzorczej banku.

Asseco Poland powołało spółkę Asseco Cloud, która wspierać ma klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Spółka koncentruje się na rynku polskim, ale rozważana jest europejska chmura Asseco - podała spółka w komunikacie prasowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało we wtorek o powołaniu Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego do rady nadzorczej banku.

PCC Exol podpisał z PKN Orlen umowę dostawy i odbioru tlenku etylenu, która przewiduje zwiększanie dostaw tego surowca wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN. W pierwszym roku wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, zgodnie z nowym systemem raportowania, złożyła we wrześniu 4.906 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - poinformowała spółka w komunikacie. W sierpniu złożonych zostało 5.378 wniosków.

Kurs akcji spółki Creotech Instruments, producenta systemów i podzespołów satelitarnych, wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 26,2 proc. do 76,99 zł.

Komitet Stabilności Finansowej wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - poinformował bank w komunikacie.

Trakcja sprzedała na rzecz spółki deweloperskiej Dantex grunty o powierzchni ok. 2,07 ha na warszawskim Targówku, za cenę 25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Sprzedaż działki będzie miała pozytywny wpływ na na wynik pozostałej działalności operacyjnej spółki i grupy w IV kwartale 2021 r.

Data premiery gry Punk Wars, realizowanej przez Strategy Forge, spółkę zależną Jujubee, została ustalona na 11 listopada 2021 r. w przypadku platformy PC - poinformował wydawca gry, notowana na NewConnect firma Jujubee.

International Personal Finance kupił w wyniku wezwania 1.673.203 swoich akcji - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Akcjonariusze spółki inwestycyjnej JR Holding ASI zdecydowali o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW - wynika z uchwał NWZ podjętych 12 października.

Mostostal Zabrze sprzedał grunty w Bytomiu o łącznej powierzchni 24,7 ha za 25,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Bumechu, Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", zawarła umowę na sprzedaż węgla energetycznego w okresie od kwietnia 2022 r. do końca grudnia 2023 r., o szacunkowej wartości 145 mln zł netto - podał Bumech w komunikacie.

Unimot wstępnie szacuje, że we wrześniu 2021 roku w ujęciu jednostkowym zwiększył przychody o około 78 proc., do 663,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Onde zawarła umowę nabycia wszystkich udziałów w spółce celowej, będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25 MW, zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim - podało Onde, które prowadzi działalność w segmencie budownictwa dla OZE.

Draw Distance, producent gier notowany na rynku NewConnect, zawarł umowę wydawniczą dla gry "Serial Cleaners" z 505 Games SPA. Firma ta będzie pełniła funkcję globalnego wydawcy gry, w tym będzie odpowiadała za marketing i promocję tytułu - podał Draw Distance w komunikacie.

Marvipol Development kupił niezabudowaną nieruchomość o powierzchni około 1,18 ha położoną w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, za 10,5 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółki z Grupy ICOS, pośrednio zależne od Boryszewa, zgłoszą do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości. Boryszew planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jednostkowy wynik spółki w 2021 r. - podał Boryszew w komunikacie.

Getin Noble Bank zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR - podał bank w komunikacie.

Zarząd Famuru zdecydował o emisji do 400.000 niezabezpieczonych "zielonych obligacji" o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złoty w niewielkim stopniu reaguje na umacniającego się dolara, dzięki czemu w najbliższym czasie może testować poziom 4,56/EUR - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem po niedawnej silnej zwyżce krajowej krzywej rentowności, SPW będą podążały za rynkami bazowymi gdzie nadal obowiązuje trend wzrostowy dochodowości.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5859 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1555 USD i 131,06 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

BANKI

Fuzja banków Societe Generale i Credit du Nord spowoduje zwolnienia 3,7 tys. pracowników w latach 2023-2025 – napisała grupa Societe Generale w komunikacie prasowym we wtorek, przedstawiając główne założenia połączenia.

MOTORYZACJA

W pierwszej dekadzie października zarejestrowano w Polsce o 34,0 proc. mniej rdr nowych samochodów osobowych i dostawczych - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego.

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych we wrześniu wzrosła o 34,7 proc. rdr do 2.682 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego.

ENERGETYKA

W najbliższych dniach powinien pojawić się projekt ustawy dot. wsparcia najuboższych odbiorców energii - poinformował Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska.

TOWARY, PALIWA

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie mocno spadają w reakcji na coraz więcej obaw na rynkach o stagflację, co może wywołać spadek zapotrzebowania na metale. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 1,7 proc. - po 9.383,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Ceny ropy w USA utrzymują się powyżej 80 USD za baryłkę w związku z oczekiwaniami, że globalny kryzys energetyczny - od Azji przez Europę po USA - podwyższy popyt na ropę i spowoduje zacieśnienie sytuacji na rynkach paliw - informują maklerzy.

WYDARZENIA Z KRAJU

We wtorek po południu w Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października dotyczący kwestii wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Orzeczenie zapadło po wniosku skierowanym do TK przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią; projekt, który trafi teraz do Sejmu, zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu - poinformował we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Z uwagi na zalecenia lekarskie minister Zbigniew Rau zmuszony jest do ograniczenia swojej aktywności; okres zwolnienia lekarskiego potrwa według dotychczasowych ustaleń medycznych do 7 listopada 2021 r. - poinformował we wtorkowym komunikacie rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 2.118 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 49 osób, wykonano 11.896 szczepień - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.925.425 zakażeń i 75.918 zgonów, 37.991.723 szczepienia.

W szpitalach są 2 615 osoby z COVID-19, w tym 239 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało we wtorek 12 października Ministerstwo Zdrowia. 12 września hospitalizowanych było 675 chorych z COVID-19.

Będę rekomendował głosowanie za skróceniem kadencji parlamentu – powiedział we wtorek w Poznaniu lider Porozumienia Jarosław Gowin. Przyznał, że o planach złożenia wniosku w tej sprawie rozmawiał z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Lewica domaga się przyjęcia kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej i przypomina, że w Sejmie leży zgłoszony przez nich projekt nowelizacji w tej sprawie. "Nie można już dłużej czekać i uciekać od odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu" - zaapelowała wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat.

Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2021. Zwyciężył w konkursie, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne.

Sześciu mężczyzn i dwie kobiety zatrzymało w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack - podała Prokuratura Regionalna w Warszawie. Według śledczych, w wyniku działań zatrzymanych klienci banku ponieśli ponad 17,5 mln zł szkody.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

W drugim dniu rozprawy na temat mechanizmu warunkowości przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu sędziowie zadawali pytania stronom postępowania. Większość z nich była skierowana do pełnomocników instytucji unijnych, co zdaniem strony polskiej, potwierdza zarzut, że zaskarżone przepisy są niejasne.

Do piątku powinno być jasne, czy istnieją podstawy do rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych - ogłosili przedstawiciele SPD, Zielonych i FDP we wtorek po kolejnej rundzie rozmów wstępnych w sprawie ewentualnego utworzenia rządu Niemiec. Godzina prawdy jest coraz bliżej - ocenił sekretarz generalny FDP Volker Wissing.

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił we wtorek, że do roku 2030 jego rząd chce zainwestować miliard euro w małe nuklearne reaktory modułowe (SMR) w ramach programu nazwanego „Francja 2030”. Program o wartości 30 mld euro zakłada reindustrializację kraju.

Ukraina pozostaje i ma pozostawać państwem tranzytowym gazu - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we wtorek w Kijowie podczas szczytu Ukraina-UE. KE analizuje różne scenariusze zagwarantowania dostaw gazu na Ukrainę - dodała.

Na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech trafiło w ostatnim czasie więcej pacjentów z koronawirusem, którzy zachorowali pomimo przyjętych szczepień. Instytut Roberta Kocha (RKI) zapowiadał już wcześniej taki rozwój sytuacji epidemicznej – podkreśla „Der Spiegel”.

Europejska Agencja Leków (EMA) przerwała ocenę potencjalnej szczepionki CVnCoV przeciw Covid-19 firmy CureVac AG, ponieważ koncern poinformował Agencję, że wycofuje się z tego procesu - podała we wtorek EMA.

Shanxi, największą chińską prowincję produkującą węgiel, nawiedziły gwałtowne ulewy powodujące powodzie. Ceny węgla wykorzystywanego w elektrowniach osiągnęły rekordowe wartości – poinformowała we wtorek BBC.

Indie stoją w obliczu poważnego kryzysu energetycznego – zapasy węgla w kraju są na bezprecedensowo niskim poziomie, pojawiają się wielogodzinne przerwy w dostawie prądu – poinformował we wtorek The Guardian.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen skomentowała wnioski z raportu niekorzystnego dla szefowej MFW Kristaliny Georgiewej, stwierdzając, że brak bezpośrednich dowodów do zmiany kierownictwa Funduszu – poinformowała we wtorek Agencja Reutera.

Szef banku centralnego Słowacji, były minister finansów Peter Każimir poinformował we wtorek, że został oskarżony o korupcję, ale nie przyznaje się do winy i będzie bronił się w sądzie.

Przywodca Korei Płn. Kim Dzong Un oskarżył USA o wywoływanie napięć i destabilizowanie sytuacji na Półwyspie Koreańskim oraz o niepodejmowanie działań mających udowodnić brak wrogich zamiarów wobec jego kraju. Zapowiedział też stworzenie "niezwyciężonej" armii - przekazały we wtorek północnokoreańskie media.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro został we wtorek oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w związku ze swoim udziałem w niszczeniu Amazonii. Wniesiona sprawa jest pierwszą wiążącą wylesianie z utratą życia przez ludzi.

Na zachodzie Nepalu co najmniej 32 osoby zginęły, a 17 zostało rannych we wtorek, gdy przewożący je autobus ześlizgnął się z górskiej drogi i spadł w głęboki na ok. 300 metrów wąwóz - przekazała miejscowa policja. (PAP Biznes)

gor/ osz/

Ostatnie wiadomości