GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki VICTORIA DOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2021, 17:26

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki VICTORIA DOM S.A.

Uchwała Nr 1053/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 20 października 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii T spółki VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVCTDM00132”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VIC0125”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości