Kalendarium rynku NewConnect 2021-10-18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2021, 07:02

Kalendarium rynku NewConnect 2021-10-18

Kalendarium rynku NewConnect 2021-10-18 - 2021-10-24

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA

- LUKARDI - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 spółki LUKARDI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- PLANETB2B - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii E, G, H oraz I spółki PLANET B2B S.A.

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA

10:00 - BLOOBER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 13 NWZA z 6.11.2019, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, zmiany statutu.

11:00 - EUROTAX - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Poznań. W sprawie odwołania i powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA

12:00 - BRAS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Bydgoszcz. W sprawie zmian w składzie RN, zmiany w statucie.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości