GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2021, 17:20

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

Uchwała Nr 1057/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 8, § 3a ust. 1 i 2 oraz § 17a Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2021 r., pod warunkiem opublikowania prospektu, o którym mowa w § 1, najpóźniej w dniu 20 października 2021 r.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości