GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2021, 17:20

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.

Uchwała Nr 1058/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości