GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki URTESTE S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 paź 2021, 17:44

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki URTESTE S.A.

Uchwała Nr 1067/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki URTESTE S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki URTESTE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 475.412 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji serii A,

2) 24.588 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji serii B,

3) 95.200 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji serii C.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości