Sescom spodziewa się poprawy wyników w 2021/22 dzięki akwizycjom, planuje inwestycje w projekty wodorowe (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2021, 12:00

Sescom spodziewa się poprawy wyników w 2021/22 dzięki akwizycjom, planuje inwestycje w projekty wodorowe (wywiad)

Sescom w roku obrotowym 2020/21 liczy na porównywalne rdr wyniki, a w przyszłym roku spodziewa się ich poprawy m.in. dzięki akwizycjom. Zarząd zamierza sfinalizować dwie takie transakcje - poinformował PAP Biznes prezes Sławomir Halbryt. Poza podstawową działalnością, obejmującą usługi technicznego Facility Management, grupa planuje inwestycje m.in. w projekty wodorowe.

"Trzeci kwartał 2020/21 był lepszy od analogicznego okresu w zeszłym roku – w przychodach wzrost wyniósł 15 proc., ale musimy pamiętać, że ten okres w 2020 r. (kwiecień-czerwiec) to początek pandemii. Natomiast kdk o ponad 30 proc. wzrosła sprzedaż za granicą. Nie mamy jeszcze rezultatów za cały rok obrotowy - dążymy do tego, aby co najmniej powtórzyć wyniki wypracowane w zeszłym roku” – powiedział prezes.

W jego ocenie, notowane w 2020/21 r. rezultaty to dobry prognostyk i w kolejnym roku Sescom powinien pokazać wzrost na poziomie zarówno przychodów, jak i pozostałych wyników finansowych.

"Z powodu pandemii 2020/21 był trudny, ale udało nam się prowadzić biznes na takim poziomie, jak rok wcześniej – to jest dla nas sygnał, że w kolejnym roku pokażemy pozytywne dynamiki” – dodał prezes.

Halbryt poinformował, że istotnie wzrosła liczba realizowanych prac za granicą, ale grupa nie wróciła jeszcze do poziomu przychodów notowanych na rynkach zagranicznych przed pandemią. Dodał jednak, że na rynku retail widoczna jest poprawa nastrojów.

"W pandemii mocno rozwinęła się sprzedaż e-commerce, ale nie zdominowała ona handlu. Słyszymy od klientów, że po zniesieniu zakazów tradycyjne zakupy zyskują na popularności, a firmy inwestują w otwieranie nowych sklepów” – powiedział.

PRACE NAD AKWIZYCJAMI TRWAJĄ, SPODZIEWANY WZROST SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ

"W roku obrotowym 2021/22 dzięki planowanym akwizycjom, największej dynamiki wzrostu przychodów w grupie spodziewamy się w obszarze sprzedaży zagranicznej. Prace nad transakcjami spowolniła pandemia, ale prowadzimy kilka projektów, z których jeden powinniśmy wkrótce sfinalizować. To oznacza istotne zwiększenie wolumenu sprzedaży na naszych rynkach docelowych, jak Niemcy, czy Wielka Brytania. Do tej pory za granicą rozwijaliśmy się organicznie, ale trudno byłoby utrzymać w ten sposób dynamikę wzrostu” - ocenił prezes.

Jak dodał, przeprowadzenie pierwszej zagranicznej akwizycji możliwe jest jeszcze w tym roku kalendarzowym.

"W tej chwili jesteśmy zaangażowani w zaawansowane poszukiwania w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Myślę, że właśnie z tych krajów wyłonią się dwa podmioty, które będziemy mogli nabyć. Przyglądamy się bliżej kilku firmom blisko naszej podstawowej działalności, czyli Facility Management – widzimy tutaj dużą możliwość wzrostu działalności” – powiedział Halbryt.

Prezes zaznaczył, że zarząd jest ostrożny w prowadzonych procesach akwizycyjnych ze względu na złożoność potencjalnej transakcji oraz dużą konkurencję na rynku przejęć. Halbryt przypomniał, że rok temu – we wrześniu – Sescom przyjął założenia dziesięcioletniej strategii, zgodnie z którymi na akwizycje chce przeznaczyć ok. 80 mln zł.

"Po roku od publikacji strategii możemy ocenić, że wymagające otoczenie zewnętrzne, tj. pandemia istotnie wpłynęła na jej realizację – zakładaliśmy np., że projekty akwizycyjne uda się zrealizować wcześniej. Spodziewaliśmy się, że w ciągu pierwszego roku będziemy po pierwszej akwizycji, a kolejną przeprowadzimy w drugim roku realizacji strategii. W tej chwili sytuacja jest taka, że akwizycje mogą się skumulować w jednym okresie. Ponadto uznaliśmy, że firmy, których poszukujemy muszą być większe niż planowaliśmy początkowo. To też spowodowało, że proces się przesunął” – powiedział prezes.

"Przygotowania do realizacji projektów akwizycyjnych zajęły nam więcej czasu, ale kolejne działania podejmujemy mając większą wiedzę, potrafimy łatwiej i precyzyjniej określić priorytety w rozmowach z partnerami. Myślę, że ten rok był nam potrzebny” – dodał.

W ocenie prezesa strategia zostanie zrealizowana i obecnie nie ma przesłanek, by dokonywać jej istotnej modyfikacji.

"Założyliśmy w strategii, że co roku będziemy analizować jak przebiega jej realizacja. Została ogłoszona na dziesięć lat, a wyniki finansowe w perspektywie pięcioletniej. Po roku od jej ogłoszenia widzimy, że trzeba podjąć działania korygujące, ale sama strategia pozostaje aktualna, nie wymaga zmian” – powiedział Halbryt.

"Założyliśmy, że Sescom w roku 2024/25 osiągnie EBITDA na poziomie 35 mln zł. W ostatnich latach osiągaliśmy rezultaty znacznie mniejsze, więc musi nastąpić wzrost naszej działalności. Oprócz działań akwizycyjnych musimy postawić także na własny rozwój. Czeka nas dużo pracy” – dodał.

Prezes spodziewa się, że w kolejnych kwartałach rosnąć będzie rola segmentu Sescom Energy, skoncentrowanego na zwiększaniu efektywności energetycznej partnerów spółki. Klienci Sescom chcą optymalizować koszty w zakresie utrzymania sklepów, wynikające np. ze wzrostu cen energii, wysokiej inflacji, czy rosnących wynagrodzeń.

"Trudno prognozować, jakie będą przychody z tego obszaru, prowadzimy pilotaże i obecnie mamy w +lejku sprzedażowym+ kilkadziesiąt zarejestrowanych projektów. Dynamika wzrostu przychodów w segmencie Energy będzie duża, ale wolumen nie będzie na razie dorównywał segmentowi Facility Management” – powiedział.

PROJEKTY WODOROWE BĘDĄ WYMAGAŁY DUŻYCH NAKŁADÓW

Sescom chce rozwijać także projekty wodorowe oraz poszerzać rynek, na którym działa, o segment small business poprzez spółkę FIXFM – na razie są to jednak przedsięwzięcia w początkowym stadium rozwoju i nie generują zysków.

"Projekty wodorowe rozwijamy w trzech obszarach. Dwa pierwsze to: urządzenie do produkcji wodoru, czyli elektrolizer oraz urządzenie do produkcji ciepła, czyli kocioł wodorowy. W obu przypadkach zakładamy, że wodór będzie +zielony+. Trzecim obszarem są huby wodorowe – lokalne instalacje, które będą produkowały zielony wodór, magazynowały go i umożliwiały zatankowanie pojazdów, takich jak autobusy” – powiedział prezes.

W przypadku tego ostatniego obszaru Sescom prowadzi rozmowy o współpracy z samorządami, natomiast w pracach nad rozwojem elektrolizerów spółka zabiega o uzyskanie dofinansowania na budowę pierwszej stacji tankowania wodoru. Ponadto, spółka podpisała list intencyjny z Polskimi Domami Drewnianymi i podejmuje działania na rzecz zbudowania pierwszego osiedla ogrzewanego przez zielony gaz.

Równolegle ma być rozwijany projekt HGaaS obejmujący stworzenie ekosystemu wykorzystania wodoru wygenerowanego w niewielkich instalacjach OZE.

Jak poinformował prezes, na ten moment zarząd nie chciałby określać dokładnego poziomu budżetu projektów wodorowych. Jako punkt odniesienia, że są to przedsięwzięcia dużej skali, wskazał projekt budowy trzech stacji tankowania wodorem.

"Ten projekt to ok. 70 mln zł. Huby wodorowe będą zdecydowanie większe. Myślę, że więcej o budżetach będzie można powiedzieć dopiero w momencie, kiedy pojawią się konkretne lokalizacje, w których będą realizowane projekty” – dodał.

Halbryt podkreślił, że te przedsięwzięcia będą wymagały dużych nakładów, ale zarząd rozpatruje różne możliwości pozyskania finansowania.

"Zakładamy, że będzie to finansowanie dotacyjne lub dłużne, jak np. obligacje. Prowadzimy rozmowy z bankami, mamy pozytywną ocenę fiszki projektu budowy stacji tankowania wodorem i będziemy składać do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie" - powiedział prezes.

Sescom nie wyklucza pozyskania finansowania poprzez emisję akcji na poziomie spółek zależnych: SESHydrogen, realizującej projekty wodorowe, jak i FIXFM, w ramach której rozwijana jest platforma rezerwacji technicznych usług serwisowych dla segmentu small business. W przypadku obu podmiotów rozważany jest także debiut na giełdzie, ale - jak zaznaczył prezes - na razie jest za wcześnie na realizację takich planów.

"SESHydrogen na razie nie generuje przychodów, ale spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli opowiedzieć o pierwszych kontraktach na budowę stacji tankowania wodoru. Działalność FIXFM nie pokrywa jeszcze wszystkich kosztów. To będzie podmiot o charakterze marketplace, który będzie rozwijał się globalnie – w Polsce przeprowadzamy testy i przygotowujemy koncepcję, ale chcemy wyjść z działalnością za granicę - na początku w Europie, ale nie mamy ograniczeń” – dodał Halbryt.

Dominika Antoniak

(PAP Biznes), #SES

doa/ osz/

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości