W Sejmie projekt dot. odzyskania kosztów zakupu gazu przez spółki energetyczne | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2021, 12:47

W Sejmie projekt dot. odzyskania kosztów zakupu gazu przez spółki energetyczne

Posłowie PiS złożyli w Sejmie "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne", którego celem jest zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu spółkom energetycznym możliwości odzyskania kosztów zakupu tego paliwa - podano na stronie Sejmu.

"Proponowany mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen (gazu - przyp. PAP Biznes) jest obarczone nadzwyczajnym ryzykiem. Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w długim okresie (36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku) zapobiegnie ryzyku dużej, skumulowanej i jednorazowej podwyżki na rok 2022" - napisano w projekcie.

"Przedsiębiorstwo energetyczne, mając perspektywę odzyskania faktycznie poniesionych kosztów zakupu paliwa gazowego, może natomiast w sposób zorganizowany i planowany zabezpieczyć niezbędne finansowanie długiem w okresie przejściowego nieodzyskiwania kosztów. W tym celu projektowane przepisy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesienia niepokrytego przychodu na lata następne" - dodano.

W poselskim projekcie podano, że takie rozwiązanie ma pomóc w szczególności przedsiębiorstwom energetycznym, które nie mają wystarczających własnych środków finansowych umożliwiających rozłożenie podwyżki w dłuższym horyzoncie czasowym.

"Skutek obecnej sytuacji, w tym możliwe drastyczne podwyżki cen dla społeczeństwa (dotychczas zatwierdzone na 2022 taryfy sięgały około 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 proc.), będzie miał nieodwracalne, negatywne skutki dla gospodarki Państwa, bowiem podwyżki te spowodują obniżenie wydatków społeczeństwa na towary i usługi konsumpcyjne. Jednocześnie podwyżka taka mogłaby prowadzić do zubożenia dużej części społeczeństwa" - poinformowano.

"Proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie temu ryzyku. Temu służyć ma korekta, która może zostać rozłożona na okres trzyletni od dnia wprowadzenia taryfy zapobiegającej tak drastycznym podwyżkom" - dodano.

Podano również, że, aby taryfa wprowadzana z uwzględnieniem projektowanych przepisów mogła znaleźć zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. publikacja taryfy musi nastąpić najpóźniej 17 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem uprzedniego złożenia wniosków przez zainteresowane przedsiębiorstwa energetyczne oraz przeprowadzenia stosownego postępowania przez Prezesa URE.

(PAP Biznes), #ENA

jow/ asa/

Zobacz także: Enea SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości