Bio Planet ogłasza emisję akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 lis 2021, 10:34

Bio Planet ogłasza emisję akcji

Przedmiotem ogłoszonej oferty przez Bio Planet S.A. będzie publiczna emisja do 200 tys. nowo emitowanych akcji zwykłych serii D oraz publiczna sprzedaż nie więcej niż 702 tys. istniejących akcji zwykłych Spółki zbywanych przez Organic Farma Zdrowia S.A. Emitent oczekuje, że wartość wpływów z ogłoszonej emisji akcji wyniesie ok. 6,5 mln zł. Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania, których budowa pozostaje jednym z celów strategicznych krajowego lidera wśród dostawców żywności ekologicznej i ma doprowadzić do potrojenia dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 wobec roku 2021. Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w ofercie i pełniącą rolę jej koordynatora jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Spółka rozpocznie proces ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki tj. 2 800 tys. istniejących akcji oraz nie więcej niż 200 tys. akcji nowej emisji serii D i nie więcej niż 200 tys. praw do akcji na rynku regulowanym – podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

Warto podkreślić, że realizacja w całości Oferty Publicznej poskutkuje znacznym zwiększeniem free float akcji Spółki do 49 %. – „Nowa emisja oraz debiut na GPW to dla nas priorytet w realizacji strategii długoterminowych relacji z naszymi akcjonariuszami. Chcemy tym samym znacznie podwyższyć atrakcyjność inwestycyjną Spółki oraz zauważalnie poprawić płynność naszych akcji. Z kolei w kontekście ściśle biznesowym jesteśmy zdeterminowani do budowy nowych zakładów konfekcjonowania. To możliwość istotnego obniżenia jednostkowych kosztów paczkowania i szansa na skokowy wzrost biznesu w ciągu kilku najbliższych lat. Składają się na to już wypracowana pozycja lidera rynkowego oraz sprzyjające trendy konsumenckie w obszarze żywności ekologicznej. Funkcjonowanie naszego biznesu doskonale wpisuje się również w priorytet odpowiedzialnego rozwoju wielokrotnie deklarowanego przez administrację zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Bio Planet S.A. szacuje łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania na kwotę 33,3 mln zł. Inwestycja oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli spółce na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości paczkowania oraz rezygnację z wynajmu nieruchomości, w której zlokalizowane są obecne zakłady konfekcjonowania.

– „Docelowo pozwoli to nam na potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 w odniesieniu do stanu obecnego. Dokładnie chodzi nam o osiągnięcie zdolności do paczkowania 18 mln paczek produktów trwałych rocznie przy pracy w systemie dwuzmianowym. Aktualnie ten wolumen wynosi 6 mln paczek. Jednocześnie, zgodnie z projektem budowlanym i potrzebami naszej Spółki, zakłady będą mogły być w przyszłości rozbudowywane bez konieczności zakupu kolejnych gruntów. Poza wpływami z emisji zamierzamy sfinansować inwestycję ze środków własnych oraz długoterminowego kredytu bankowego” – dodaje Sylwester Strużyna.

Według danych PMR, wartość rynku żywności bio (posiadającej certyfikat ekologicznego pochodzenia) w Polsce wyniosła w 2020 roku blisko 1,6 mld zł w cenach detalicznych netto, co oznacza wzrost wobec roku 2019 o ok. 20%. Z kolei wartość rynku żywności ekologicznej w Unii Europejskiej w roku 2020 wyniosła 45 mld euro, a globalnego 106 mld euro (źródło: Raport PIŻE). Przekłada się to na udział polskiego rynku w rynku unijnym na poziomie ok. 0,7 % i w rynku globalnym ok. 0,3 %.

„Zachodnie rynki oraz ich świadomość ekologiczna, jak i praktyki żywieniowe konsumentów są kształtowane znacznie dłużej niż w Polsce. Tendencje są dla nas bardzo sprzyjające biorąc pod uwagę zarówno wzrost dochodów, jak i początkową fazę zainteresowania konsumenta żywnością bio. Według szacunków PMR, w latach 2021-2026 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) dla rynku żywności bio w Polsce wyniesie 9,4 %, co przełoży się na wzrost wydatków na żywność bio per capita z 47 zł prognozowanych na rok 2021 do 72 zł w roku 2026. Zgodnie z danymi Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, roczne wydatki Polaków na żywność ekologiczną per capita wyniosły w 2020 roku 8 euro, czyli ok. 36 zł. Widać gołym okiem jak wielki jest potencjał tego rynku oraz szansa rozwoju, jaka stoi przed naszą firmą” – mówi Sylwester Strużyna.

Dynamika wzrostu rynku żywności ekologicznej w Polsce

bio planet

Źródło: Raport PMR

O spółce Bio Planet:

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie Spółki znajduje się ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących zarówno produkty trwałe (m. in. orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe) oraz produkty świeże (m. in. jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny). Od 2007 roku produkty Spółki posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio). W latach 2018-2020 Bio Planet S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży – odpowiednio – 128 mln zł, 153 mln zł i 204 mln zł, co oznacza CAGR ponad 18 %. Równolegle ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, zwiększał się wynik netto, który wyniósł odpowiednio 83 tys. zł, 1.812 tys. zł i 4.990 tys. zł. Od 2019 r. Bio Planet S.A. jest również spółką dywidendową. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 30 % do 60 % zysku netto.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości