NEUCA podsumowuje III kwartał 2021 r. | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2021, 12:15

NEUCA podsumowuje III kwartał 2021 r.

III kwartał 2021 roku to początek IV fali pandemii COVID-19.W tym okresie rynek hurtu aptecznego odnotował wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu odrobił on z nadwyżką straty z I kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% rok do roku.* Na tym tle widoczna jest przewaga Neuki nad konkurencją. Udziały rynkowe Neuki wzrosły do poziomu 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rok do roku (37,6%)**.

- Wzrosty udziałów rynkowych to efekt naszej ciągłej pracy nad satysfakcją klienta. NEUCA od kilku lat prowadzi w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich i małych hurtowni na rynku. Podsumowując wyniki III kwartału 2021, warto zauważyć wielokierunkowość naszych działań. Inicjatywy strategiczne powstają autonomicznie w swoich obszarach. Ich integracja i budowanie w ramach Grupy kolejnych synergii pozwala nam dodatkowo zwiększać naszą skuteczność i poprawiać wyniki - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych Grupy NEUCA po 9 miesiącach 2021 roku wynosi prawie 143 mln złotych, czyli przewyższa o ponad 16 milionów bardzo dobre rezultaty z analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale Grupa wypracowała blisko 41 mln zł zysku netto.

Wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym segmenty biznesów pacjenckich po 3 kwartałach br. wygenerowały prawie 195,9 mln zł przychodów ze sprzedaży

(+52,1% r/r) i 24,6 mln zł zysku operacyjnego (ponad 100,7% r/r). W III kwartale 2021 roku segmenty te odnotowały dalszy dynamiczny wzrost przychodów (63,4 mln zł vs 48,4 mln zł r/r) i stabilizację zysku operacyjnego (4,9 mln zł vs 5,1 mln zł r/r).

- Istotnym wydarzeniem obszarze pacjenckim w III kwartale 2021 roku była zgoda KNF na nabycie udziałów w TU Zdrowie. Pozwoliło to nam na stworzenie nowego segmentu biznesów ubezpieczeniowych.  Inwestycja w TU Zdrowie umożliwi Grupie oferowanie ubezpieczeniowej gwarancji dostępności usług medycznych i stanowi szansę na dotarcie do szerszej grupy pacjentów oraz wzmocnienie oferty dla B2B oraz partnerów ubezpieczeniowych. – dodaje Prezes Zarządu.

W obszarze badań klinicznych NEUCA nabyła 60% udziałów w technologicznym włosko-niemieckim CRO Exom Group. Pozwoli to Grupie NEUCA na kontynuację długoterminowej strategii cyfryzacji danych w tym obszarze.

O spółce NEUCA:

Grupa NEUCA od ponad 30 lat działa w obszarze ochrony zdrowia, łącząc synergicznie potrzeby farmaceutów, producentów i pacjentów. Jest liderem rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju. Kluczowymi partnerami dla Grupy NEUCA są niezależni aptekarze, których Grupa wspiera ich w codziennym prowadzeniu aptek, dostarczając narzędzi do budowania konkurencyjności i rentowności.

Grupa NEUCA dba o zdrowie pacjentów rozwijając sieć przychodni lekarskich. Jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje ambitne projekty telemedyczne, z powodzeniem działa w branży e-commerce. Jest również doświadczonym producentem leków i preparatów aptecznych.

Od 2004 roku NEUCA jest spółką publiczną, notowaną na GPW w Warszawie, regularnie poprawiającą wyniki finansowe.

Źródło: Spółka, #NEU

Zobacz także: Neuca SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości